Data publikacji w serwisie:

Kobiety do Poznania - Polki w świecie nauki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, której głównym założeniem jest przybliżenie dziejów kobiet na polskich uczelniach. Zachęcamy do podjęcia tematów nieszablonowych, wpisujących się między innymi w takie obszary badań jak: kariera naukowa kobiet, ich warunki materialne pracy, edukacja, pochodzenie społeczne, relacje władzy, życie codzienne i prywatne, a także metodologia i teoria historii kobiet w kontekście kobiet na uniwersytetach.

Mamy nadzieję, że konfrerencja ta pozwoli na wymianę doświadczeń wśród naukowczyń i naukowców zajmujących się tym zagadnieniem oraz na poszerzenie przestrzeni badań.

Abstrakt wraz z bibliografią (max. 500 słów) prosimy przesyłać na adres: kobietydopoznania@gmail.com, do 20 października 2023 roku na załączonym formularzu.

Informacje o zakwalifikowaniu referatu do programu konferencji przesłane zostaną do 31 października br.

Język konferencji: j. polski

Czas wystąpienia: 15 minut

Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną przedłożone do publikacji w "Sensus Historiae"

Miejsce obrad: Wydział Historii UAM

Opłata konferencyjna: 100 zł

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i noclegów.

Numer konta do wpłat oraz dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane w komunikacie po przyjęciu referatu do programu konferencji.

Organizatorki konferencji:

mgr Celina Barszczewska

mgr Klaudia Kimel

Opieka naukowa:

Prof. UAM, dr hab. Maciej Michalski

Prof. UAM, dr hab. Maria Solarska

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy.docx 23.08.2023 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Formularz zgłoszeniowy.docx(7.6 KB)