Data publikacji w serwisie:

Józef Wybicki na tle epoki przełomu (koniec XVIII – początek XIX wieku)

Z okazji 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego (1747-1822) oraz 95. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego. W ten sposób autor polskiego hymnu narodowego oraz polityk z przełomu XVIII i XIX wieku, pozostający nieco w cieniu wielkich wydarzeń, uhonorowany został swego rodzaju ogólnopolskim jubileuszem. W obchody tego jubileuszu pragnie włączyć się także Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) oraz Wydział Historii UAM, organizując w dniach 12-13 grudnia 2022 roku w Sali Posiedzeń PTPN w Poznaniu konferencję naukową pt. Józef Wybicki na tle epoki przełomu (koniec XVIII – początek XIX wieku).

Organizatorzy konferencji zapraszają na nią serdecznie wszystkich historyków, znawców wspomnianych wyżej epok, historyków literatury, historyków sztuki oraz muzykologów, zajmujących się w swoich badaniach postacią Józefa Wybickiego oraz jego twórczością. Celem konferencji jest bowiem przedstawienie najnowszych wyników tychże badań oraz pogłębienie wiedzy na temat życiorysu Józefa Wybickiego, jego działalności politycznej, wyrażanych przez niego poglądów społeczno-politycznych oraz szeroko rozumianej twórczości publicystycznej i literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem „Mazurka Dąbrowskiego”, a także refleksja nad miejscem Józefa Wybickiego w pamięci historycznej Polaków w XIX i XX wieku.

Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy uprzejmie o zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z krótkim abstraktem (około 500 znaków) na adres mailowy: norbert.delestowicz@ptpn.poznan.pl do dnia 30 listopada 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów. Jako pokłosie konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji książkowej w Wydawnictwie PTPN w 2023 roku.