Data publikacji w serwisie:

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” Poznań, 18-19 listopada 2021

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii UAM
Archiwum Państwowe w Poznaniu
zapraszają na konferencję naukową

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”
Poznań, 18-19 listopada 2021

Miejsce obrad:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Historicum,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Morasko), 61-614 Poznań

Program Konferencji

18 listopada 2021 (czwartek)

10.30 Rozpoczęcie konferencji

10.40-11.00 Alicja Kulecka (UW), Wokół uwarunkowań działalności archiwalnej

11.00-11.20  Waldemar Chorążyczewski (UMK), Ku czemu zmierzają archiwa? Funkcje archiwów w ujęciu futurologicznym

11.20-11.40 Leszek Pudłowski (Wiedeń), Między administracyjną Scyllą i uczoną Charybdą. Rozterki u narodzin profesjonalnej archiwistyki w Stanach Zjednoczonych

11.40-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-12.50 Katarzyna Jaskółka-Leśniak (AN w Krakowie), Wartościowanie dokumentacji – pomiędzy potrzebami administracji, a oczekiwaniami nauki

12.50-13.10 Julia Wesołowska (APP),  Zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu w kontekście jego wykorzystania w projekcie „Archiwum Kobiet: piszące”

13.10-13.30 Włodzimierz Janowski (AAN), Aktywność naukowa archiwów państwowych w III RP. Casus Archiwum Akt Nowych

13.30-13.50 Ewa Rosowska (NDAP|), Działalność naukowa archiwów państwowych w Polsce. Próba prognozy

13.50-14.20 Dyskusja

14.20- Przerwa obiadowa

19 listopada 2021 (piątek)

9.00-9.20 Hubert Mazur (UP KEN), Postęp czy regres w działalności naukowej archiwów państwowych po 1989 roku?

9.20-9.40 Robert Degen (UMK), Kształtowanie zasobu archiwalnego wobec potrzeb nauki

9.40-10.00 Marek Konstankiewicz (UMCS), Zadania administracyjne archiwów państwowych we współczesnej Polsce

10.00-10.20 Dorota Drzewiecka (UP KEN), Ogólne czy szczegółowe (?) dane dotyczące systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją zawarte w protokołach kontroli archiwalnych

10.20-10.50 Przerwa kawowa

10.50-11.10 Tomasz Matuszak (AP Piotrków Tryb.), Zadania archiwów a nowe wyzwania. Archiwa państwowe w dobie pandemii

11.10-11.30 Bartosz Drzewiecki (UP KEN), Od „spokoju archiwalnej pracy na Wawelu” do „urzędolenia w NDAP” – przyczynek do biografii Anny Ptaśnik

11.30-11.50 Rafał Galuba (UAM), Archiwa wyodrębnione centralnej administracji rządowej. Zarządzanie dokumentacją i informacją

11.50-12.30 Dyskusja

12.30 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji