Data publikacji w serwisie:

Zjazd dziekanów wydziałów historycznych / historii, dyrektorów instytutów historii oraz przewodniczących rad dyscypliny, 20-21.06.2024, fot. S. Kostić