Data publikacji w serwisie:

Wręczenie nagród im. Tymienieckiego za rok 2020/2021

16 marca 2021 r. odbyło się wręczenie Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego laureatom Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką napisaną i obronioną na Wydziale Historii UAM w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020.

Nagrodę wręczali:

Pan prof. dr hab. Józef Dobosz – Dziekan Wydziału Historii

Pani prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza – Prezes PTH Oddział w Poznaniu

Pan prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik – Prodziekan Wydziału Historii ds. naukowych

Pan prof. UAM dr hab. Maciej Michalski – Prodziekan Wydziału Historii ds. parametryzacji i współpracy z otoczeniem

W kategorii najlepsza praca licencjacka napisana i obroniona w roku akademickim 2019/2020 pierwszą nagrodę zdobył:

Pan Łukasz Jędrowski za rozprawę pt. Wojna Turyńska w narracjach łacińskich od VI do XIII w., napisaną pod kierunkiem Pana prof. UAM dr hab. Edwarda Skibińskiego.

Wyróżnienia w tej kategorii uzyskali:

Pan Antoni Stosik za pracę pt. Relacje Filipa II Orleańskiego z matką Elżbietą Charlottą Palatyńską na tle stosunków na dworze francuskim w latach 1674-1722, napisaną pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Agnieszki Jakuboszczak

oraz

Pani Michalina Ławniczak za pracę pt. Losy Ocalonych jako element edukacji o Holokauście w szkole podstawowej, napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Violetty Julkowskiej.

W kategorii najlepsza praca magisterska napisana i obroniona w roku akademickim 2019/2020 pierwszą nagrodę zdobyła:

Pani mgr Katarzyna Witek za pracę pt. Historia i pamięć dawnych cmentarzy Ziemi Namysłowskiej, napisaną pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.

Wyróżnienie w tej kategorii uzyskała:

Pani mgr Katarzyna Tecław za pracę pt. Historia rodziny Wielebskich z Wielenia nad Notecią na przełomie XIX i XX wieku. Fotonarracje historyczne i rodzinne praktyki upamiętniające, napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Violetty Julkowskiej.