Data publikacji w serwisie:

Wręczenie księgi pamiątkowej profesorowi Jerzemu Strzelczykowi z okazji 80. rocznicy urodzin © Piotr Namiota