Data publikacji w serwisie:

Uroczystość Jubileuszowa Profesora Ryszarda Wryka z okazji 45 lat jego pracy naukowej, wydawniczej i społecznej w UAM (c) Piotr Namiota