Data publikacji w serwisie:

Starsze Galerie

Powołanie Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Wydziału Historii 2020-02-20

Zebranie Pracowników Wydziału Historii 2020-01-09

Jubileusz 70-lecia prof Molika 2019-12-12

Ostatnia Rada IH 2019-09-30

Promocje doktorskie 2019-09-25

Zakończenie kadencji Zespołu ds Jakości Kształcenia w Instytucie Historii UAM

Prof Andreas Luther

Otwarcie konferencji Poznań-Charków

VIII Dzień studenta historii nauczycielskiej 

Debata oxfordzka-finały 2019-03-14

Prof. Dobosz - jubileusz 60-lecia urodzin

Nagrody imienia Kazimierza Tymienieckiego

Otwarcie konferencji pt. Wokół Topolskiego

Nim całkowicie znikną

Otwarcie polsko-irlandzkiej sesji pt. Ku niepodległości, polskie i irlandzkie drogi do suwerenności. 28-11-2018 r.

Promocje doktorskie Wydziału Historycznego 2018-11-20

Otwarcie wystawy pt. 30 lat wspólnej historii UAM w Poznaniu i CAU w Kilonii

Wykład PHDr. Drahomira Suhanka z Uniwersytetu Karola w Pradze

Otwarcie konferencji Balcanicum XVII

Jubileusz 60-lecia prof. Jankowiaka

Otwarcie konferencji pt. 100-lecie polskich archiwów państwowych

Otwarcie polsko-czeskiej konferencji naukowej pt. Brno i Poznań jako regionalne centra polityczne, gospodarcze i kulturalne od początków państwowości do przemian po 1918 roku

Jubileusz 70-lecia prof. Stefana Zawadzkiego

Wykład prof. Michaela Jursa pt. The Babylon of Nebuchadnezzar: Portrait of an Empire

XII Powtórka przed 2018-09-24

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Korytarz”. Wytyczanie granicy polsko-niemieckiej 1918-1920

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Liturgia i polityka w wiekach średnich

Otwarcie sympozjum naukowego nt. roli nauk pomocniczych historii

Wykład prof. Danuty Musiał z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, pt. „Rzymskie cesarzowe z I i II wieku: między mitem a historią”. 2018-05-17

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jerzego Strzelczyka w dniu 27 kwietnia 2018 roku

Odnowienie doktoratu Profesor Marii Kujawskiej 2018-03-05

Wykład Prof. Bakhtadze 2018-02-22

Wykład prof. Stéphane Courtois, dyrektora ds. naukowych CNRS Francja, pt. „Od rewolucji francuskiej do rewolucji październikowej. Źródła, podobieństwa, inspiracje?”.

Promocje doktorskie 2017-12-15

Turniej debat oxfordzkich 2017-11-28

Europa - Nasza historia 2017-12-01

Otwarcie konferencji Balcanicum XVI 2017-11-03

Otwarcie konferencji pt. Arcybiskupstwo poznańskie w dziejach 2017-10-23

Powtórka przed 2017-09-25

Meministi 2017-09-20

Liturgia i polityka w wiekach średnich. Przeoczone dziedzictwo Ernsta H. Kantorowicza Poznań, 13–14 lipca 2017 roku

Podpisanie umów o współpracy z przedstawicielami wielkopolskich szkół średnich wielkopolskich przez Prorektora UAM ds. kształcenia prof. Beatę Mikołajczyk. 2017-06-29

Podpisanie umów o współpracy z przedstawicielami instytucji wielkopolskich 2017-06-14

Konferencja naukowa pt. „Tradycje Garnizonu Poznań w latach 1918-1939 i ich dziedziczenie przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną”