Data publikacji w serwisie:

Otwarcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Naród nasz składa się z dwu narodów, które język ust mają wspólny, ale nie język ducha”. W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta II Rzeczypospolitej © Piotr Namiota