Data publikacji w serwisie:

Otwarcie konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 50-lecia Zakładu Archiwistyki UAM pt. „Archiwa i biblioteki naukowe- wspólne przestrzenie działań” © Piotr Namiota