Data publikacji w serwisie:

Otwarcie Konferencji „Mali robotnicy. Praca dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej i ekonomicznej na przestrzeni dziejów” © Piotr Namiota