Wsparcie pracowników i studentów w zdalnym nauczaniu

- Zespół HelpTeams– grupa bieżącego wsparcia MS Teams

- Forum Moodle– grupa bieżącego wsparcia Moodle

- elearning@amu.edu.pl – wsparcie techniczne MS Teams i Moodle

- helpdesk@amu.edu.pl – pozostałe wsparcie techniczne (poczta, USOS, Panel Dydaktyczny, Office 365, Intranet itp.)

- Koordynator Wydziałowy – Sebastian Paczos paczos@amu.edu.pl tel. 602 588 768