Rekomendacje i wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć zdalnych i zaliczeń 2020/2021

Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnychna Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekomendacja dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecieim. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wytyczne Centrum Wsparcia Kształcenia dotyczące zajęć przygotowawczych do kształcenia zdalnegodla studentów I roku studiów