Nauczanie zdalne

Instruktaże

Pierwsze logowanie do Office 365

MS Teams - przewodniki wideo Studia Filmowego UAM

Jak poprowadzić wykład w czasie rzeczywistym w MS Teams

Jak przekazać zadania studentom oraz przeprowadzić test on-line

Jak samodzielnie nagrać wykład i udostępnić go studentom

Jak nagrywać pokazy z aplikacji i wykłady prowadzone z wykorzystaniem PDF

Przydatne linki

Pobieranie aplikacji MS Teams

PANEL DYDAKTYCZNY UAM

Pomoc dla wykładowców korzystających z Panelu Dydaktycznego i MS Teams

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)