Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu zdalnym

- materiały dla wykładowców znajdujące się na portalu intranet pracownika (dostęp wymaga zalogowania do Office 365) - (materiały wideo, instruktaże, przydatne linki oraz często zadawane pytania -https://uam.sharepoint.com/sites/Panel-Dydaktyczny/SitePages/Panel-Dydaktycznypomoc.aspx

- materiały dla studentów znajdujące się na portalu intranet studenta (dostęp wymaga zalogowania do Office 365) -https://uam.sharepoint.com/sites/intranetstudenta/SitePages/Kszta%C5%82ceniezdalne.aspx