Formularze i dokumenty dot. prowadzenia zajęć w trakcie pandemii

Instrukcja bezpiecznej pracy podczas zajęć w trakcie epidemii COVID

Zajęcia dydaktyczne - procedury bezpieczeństwa