Egzamin dyplomowy w formie zdalnej

- zasady składania i  przeprowadzania egzaminów dyplomowych 2020/2021 [Załącznik nr 1], [Załącznik nr 2], [Załącznik nr 3].

- instrukcję postępowania z APD dla promotora i recenzenta [Załącznik nr 4].

- instrukcję postępowania z APD dla studenta [Załącznik nr 5].

- instrukcją wypełnienia elektroniczne protokołu w APD [Załącznik nr 6].