Kształcenie zdalne

Zgodnie z poniższymi zarządzeniami JM Rektora UAM na całym Uniwersytecie wprowadzone zostało kształcenie zdalne. W celu jak najsprawniejszego przeprowadzania zajęć oraz egzaminów dyplomowych stworzona została zakładka, w której zamieszczane będą informacje dotyczące kształcenia zdalnego na Wydziale Historii UAM.

Koordynatorem ds. kształcenia zdalnego na Wydziale Historii UAM został prof. UAM dr hab.

Sebastian Paczos

-  Zarządzenie nr 486/2019/2020 w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19w roku akademickim 2020/2021.

-  Zarządzenie nr15/2020/2021 w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.