Kształcenie zdalne

Koordynator ds. kształcenia zdalnego - prof. UAM dr hab. Sebastian Paczos

DOKUMENTACJA ZAJĘĆ I ZALICZEŃ/EGZAMINÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Intranet UAM https://amu.edu.pl/pracownicy/systemy-i-serwisy/intranet

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM https://www.elearning.amu.edu.pl/owko/

Instrukcja bezpiecznej pracy podczas zajęć w trakcie epidemii COVID

Zajęcia dydaktyczne - procedury bezpieczeństwa

Formularze i dokumenty:

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w okresie zawieszenia zajęć związanym z zagrożeniem zakażeniem wirusem sars-cov-2covid-19 [PDF]

Wzór zgłoszenia przez nauczyciela akademickiego do prodziekan ds. studenckich i kształcenia prowadzenia zajęć zdalnych (obowiązkowe) [.doc]

Wzór informacji nauczyciela akademickiego do studentów o decyzji podjęcia / rezygnacji z prowadzenia zajęć zdalnych [.doc]

Wzór deklaracji studenta dot. możliwości lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach zdalnych [.doc]

Zgoda dziekańska na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym dla nauczycieli akademickich Wydziału Historii UAM [PDF]

Tabela do ewidencji zajęć zdalnych [.doc]

Przykładowy protokół zaliczenia / egzaminu ustnego

Instrukcje

Instrukcja pierwszego logowania do usługi Microsoft Office 365 https://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

Microsoft Teams - instrukcja obsługi

Tworzenie kursu dydaktycznego na platformie Moodle https://www.elearning.amu.edu.pl/owko/

Prowadzenie wykładu w Microsoft Teams

Nagrywanie wykładu w Microsoft Teams

Pomoce i rekomendacje:

- Kurs obsługi Microsoft Teams: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks5p8Iv0phmDtOwYTUuzKToF

- Strona internetowa kursu Microsoft Teams: https://ewangelista.it/teams/

- Infrastruktura mogąca wspierać kształcenie zdalne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prorektor Marek Nawrocki): https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0021/109830/Infrastruktura-mogaca-wspierac-ksztalcenie-zdalne.pdf

- Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0029/109829/Rekomendacja-Osrodka-Wsparcia-Ksztalcenia-na-Odleglosc.pdf

- Rekomendacja dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzenia i komunikaty

- Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

- Zarządzenie nr 431/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0026/109358/431_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-koronowirusa.pdf

- Informacje prorektor Bogumiły Kaniewskiej dla studentów dot. zawieszenia zajęć: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/informacje-dla-studentow-dot.-zawieszenia-zajec

- Zarządzenie nr 432/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0030/109659/Zarzadzenie-nr-432.pdf

- Komunikat prorektor Bogumiły Kaniewskiej dla studentów PL | EN: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/komunikat-dla-studentow

- Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/109787/Zarzadzenie-nr-433.pdf

- List prorektor Bogumiły Kaniewskiej do studentów: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/list-do-studentow

- Komunikat dotyczący kształcenia na odległość PL | EN

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/komunikat-dotyczacy-ksztalcenia-na-odleglosc

- Komunikat Prorektor UAM dotyczący wykorzystania materiałów dydaktycznych PL | EN: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/komunikat-prorektor-uam-dotyczacy-wykorzystania-materialow-dydaktycznych

-  Zarządzenie nr 442/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

- Zarządzenie nr 445/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązywania zarządzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Zarządzenie nr 447/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19

- Zarządzenie nr 455/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2020 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r.