System zapewniania jakości kształcenia (do 30 września 2019 roku)

Jakość kształcenia na Wydziale Historycznym do 2019 r. - strona HORYZONTY

Jakość kształcenia na Wydziale Historii

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019 - WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019. Studia I i II stopnia - WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych
w roku akademickim 2018/2019. Studia I i II stopnia - WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2018/2019. WYDZIAŁ HISTORYCZNY