Plany zajęć - semestr letni 2022/2023

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

HISTORIA

Historia ogólna i specjalności

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-III rok)

Ścieżki międzyprzedmiotowe językowe (I-III rok)

Wykłady monograficzne (I-III rok)

Seminaria licencjackie


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Seminaria licencjackie

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Seminaria licencjackie


WSCHODOZNAWSTWO

Wschodoznawstwo

Seminaria licencjackie

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

1 rok PL

1 rok EN

2 rok EN

3 rok PL


Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych UAM – I stopień


STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

HISTORIA

Historia

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-II rok)

Wykłady mistrzowskie

Seminaria magisterskie


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Seminaria magisterskie

WSCHODOZNAWSTWO
Wschodoznawstwo
Seminaria magisterskie

Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych UAM – II stopień