Plany zajęć

ROK AKADEMICKI 2021/ 2022

PLANY ZAJĘĆ 


SEMESTR LETNI

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 odbywają się w trybie stacjonarnym i zdalnym (tryb hybrydowy).

SEMESTR ZIMOWY

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 odbywają się w trybie stacjonarnym i zdalnym (tryb hybrydowy).


STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

HISTORIA

Historia – I rok, 1 semestr

Historia I stopień

Proseminaria licencjackie

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-III r.)

Ścieżki międzyprzedmiotowe językowe (I-III r.)

Wykłady monograficzne (I-III r.)


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Gospodarka i ekonomia w dziejach


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie


WSCHODOZNAWSTWO

Wschodoznawstwo


LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Liberal Arts and Sciences – grupa polska

Liberal Arts and Sciences – grupa angielska


Seminaria licencjackie


Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych


STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

HISTORIA

Historia

Wykłady mistrzowskie

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-II r.)

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

WSCHODOZNAWSTWO
Wschodoznawstwo

Seminaria magisterskie

Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych (na Wydziale Historii)

Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych (poza Wydziałem Historii)