Wymiana studencka

MOST

System mobilności studentów czyli program MOST jest skierowany dla studentów wszystkich stopni (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), którzy swoje zainteresowania naukowe chcieliby realizować w innej uczelni polskiej.Zasady rejestracji, lista uniwersytetów uczestniczących w projekcie oraz regulamin projektu dostępne są na stronach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Erasmus

Lifelong Learning Programme – Erasmus: Program wymiany zagranicznej studentów jest projektem Unii Europejskiej skierowanym do studentów, którzy chcieliby podjąć studia w jednej z uczelni uczestniczących w projekcie. Studenci Instytutu Historii mają możliwość uczestnictwa w projekcie Erasmus, co w praktyce oznacza, iż przez wybrany semestr lub przez cały rok akademicki mogą studiować w jednej z wybranych uczelni europejskich. Odbyte tam zajęcia i zdobyte za uczestnictwo w nich punkty są podstawą do zaliczenia danego semestru lub roku akademickiego w IH.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronach: www.erasmus.amu.edu.pl

Profil ErasmusPolska na Facebooku: www.facebook.com/erasmuspolska

Ogólnopolska strona programu Erasmus: www.erasmus.org.pl

W Instytucie Historii UAM koordynatorami ds. programu Erasmus są:

dr Anna Tatarkiewicz ostia@amu.edu.pl
dr Krzysztof Królczyk krolczykk@yahoo.de