MOST, ERASMUS, EPICUR

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem,umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów. Studenci mogą realizować program studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania naukowe na uczelni innej niż macierzysta.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można odnaleźć na stronie internetowej http://most.amu.edu.pl/

oraz na profilu Facebook www.facebook.com/programmost2000

Na Wydziale Historii UAM koordynatorką ds. programu MOST jest dr Anna Chudzińska, e-mail: chudzinska@amu.edu.pl

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021

W świetle zmieniających się nieustannie obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 tegoroczna rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w innym terminie niż dotychczas.
Podstawą tej informacji jest UCHWAŁA nr 364 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odwołania rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, w której podkreślono, że żadna uczelnia nie jest w stanie określić, w jaki sposób będzie prowadzić kształcenie w semestrze letnim. Rekrutacja odbędzie się najpewniej pod koniec semestru zimowego, kiedy wszystkie uniwersytety będą mogły podjąć decyzje w kwestii trybu nauczania (stacjonarny, hybrydowy lub zdalny).
Więcej informacji na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna


Erasmus

Lifelong Learning Programme – Erasmus: Program wymiany zagranicznej studentów jest projektem Unii Europejskiej skierowanym do studentów, którzy chcieliby podjąć studia w jednej z uczelni uczestniczących w projekcie. Studenci Wydziału Historii mają możliwość uczestnictwa w projekcie Erasmus, co w praktyce oznacza, iż przez wybrany semestr lub przez cały rok akademicki mogą studiować w jednej z wybranych uczelni europejskich. Odbyte tam zajęcia i zdobyte za uczestnictwo w nich punkty są podstawą do zaliczenia danego semestru lub roku akademickiego na WH.

Na Wydziale Historii UAM koordynatorami ds. programu Erasmus są:

dr hab. Anna Tatarkiewicz, prof. UAM  ostia@amu.edu.pl

Informacje dotyczące  rekrutacji i rozliczeń wyjazdów można znaleźć na stronie:

http://bosch.amu.edu.pl/#

w zakładce: ERASMUS+