Biuro Obsługi Studentów i USOS

Biuro Obsługi Studentów


Wejście do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów

www.usosweb.amu.edu.pl


Koordynator USOS Wydziału Historii

mgr inż. Wojciech Nowacki