Wschodoznawstwo - II stopień

I rok, semestr 1

Azja-Srodkowa-i-Kaukaz-XX-XXI-W-18-ASiKXX-11uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Azja-Srodkowa-i-Kaukaz-XX-XXI-W-18-ASiKXX-11uST3.pdf (632.3 KB)
Litwa-w-XX-XXI-wieku-W-18-Lit-11uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Litwa-w-XX-XXI-wieku-W-18-Lit-11uST2.pdf (650.4 KB)
Struktura-spoleczna-etniczna-i-religijna-regionow-Azji-Srodkowej-i-Kaukazu-ST3-Kon-18-SSERRAS-11uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Struktura-spoleczna-etniczna-i-religijna-regionow-Azji-Srodkowej-i-Kaukazu-ST3-Kon-18-SSERRAS-11uST3.pdf (500.3 KB)
Rosja-w-XX-XXI-wieku-W-18-Ros-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Rosja-w-XX-XXI-wieku-W-18-Ros-11Wsch2.pdf (548.9 KB)
Wstep-do-wiedzy-o-prawie-rosyjskim-18-WWPR-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wstep-do-wiedzy-o-prawie-rosyjskim-18-WWPR-11Wsch2.pdf (454.5 KB)
Przemiany-gospodarcze-w-panstwach-baltyckich-ST2-W-18-Lit-11uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Przemiany-gospodarcze-w-panstwach-baltyckich-ST2-W-18-Lit-11uST2.pdf (277.3 KB)
Jezyk-rosyjski-SUM-B2-18-JONAws-11-12-WschU2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-SUM-B2-18-JONAws-11-12-WschU2.pdf (649.0 KB)
Warsztaty-dziennikarskie-18-WDz-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Warsztaty-dziennikarskie-18-WDz-11Wsch2.pdf (554.5 KB)
Azja-Srodkowa-i-Kaukaz-XX-XXI-KON-18-ASiKXX-11uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Azja-Srodkowa-i-Kaukaz-XX-XXI-KON-18-ASiKXX-11uST3.pdf (548.8 KB)
Przemiany-gospodarcze-w-panstwach-baltyckich-ST2-KON-18-Lit-11uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Przemiany-gospodarcze-w-panstwach-baltyckich-ST2-KON-18-Lit-11uST2.pdf (649.3 KB)
Podstawowe-zrodla-w-j.ros.-18-PZIR1-2-11-WschU2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawowe-zrodla-w-j.ros.-18-PZIR1-2-11-WschU2.pdf (666.3 KB)
Transformacja-polityczno-ustrojowa-krajow-Europy-Wschodniej-KON-18-TPUKEuW-11uST1_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-polityczno-ustrojowa-krajow-Europy-Wschodniej-KON-18-TPUKEuW-11uST1_2020_2021.pdf (493.6 KB)
Seminarium_mgr_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium_mgr_2020_2021.pdf (505.8 KB)
Europa-Wschodnia-XXXXI-wieku-W-18-EWXX-11uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Europa-Wschodnia-XXXXI-wieku-W-18-EWXX-11uST1.pdf (574.4 KB)
Struktura-spoleczna-etniczna-i-religijna-regionow-Azji-Srodkowej-i-Kaukazu-ST3-W-18-SSERRAS-11uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Struktura-spoleczna-etniczna-i-religijna-regionow-Azji-Srodkowej-i-Kaukazu-ST3-W-18-SSERRAS-11uST3.pdf (645.5 KB)
Litwa-w-XX-XXI-wieku-KON-18-Lit-11uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Litwa-w-XX-XXI-wieku-KON-18-Lit-11uST2.pdf (642.0 KB)
Transformacja-polityczno-ustrojowa-krajow-Europy-Wschodniej-ST1-W-18-TPUKEW-11uST1_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-polityczno-ustrojowa-krajow-Europy-Wschodniej-ST1-W-18-TPUKEW-11uST1_2020_2021.pdf (495.0 KB)
Metodologia-nauk-humanistycznych-18-MNH-11uWsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metodologia-nauk-humanistycznych-18-MNH-11uWsch2.pdf (728.9 KB)
Rosja-w-XX-XXI-wieku-KON-18-Ros-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Rosja-w-XX-XXI-wieku-KON-18-Ros-11Wsch2.pdf (622.1 KB)
Geografia-Spoleczno-Gospodarcza-SUM-I-18-GSGR-11uWsch.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Geografia-Spoleczno-Gospodarcza-SUM-I-18-GSGR-11uWsch.pdf (571.1 KB)
Konwersatorium wschodoznawcze modul 1 18-KonW1-4Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium wschodoznawcze modul 1 18-KonW1-4Wsch2.pdf (232.6 KB)

I rok, semestr 2

Teoria-i-praktyka-dyplomacji-WYK-18-TiPD-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Teoria-i-praktyka-dyplomacji-WYK-18-TiPD-12Wsch2.pdf (611.6 KB)
System-polityczny-Federacji-Rosyjskiej-CW-18-SPFR-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF System-polityczny-Federacji-Rosyjskiej-CW-18-SPFR-12Wsch2.pdf (424.5 KB)
System-polityczny-Federacji-Rosyjskiej-WYK-18-SPFR-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF System-polityczny-Federacji-Rosyjskiej-WYK-18-SPFR-12Wsch2.pdf (586.6 KB)
Jezyk-rosyjski-SUM-B2-18-JONAws-11-12-WschU2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-SUM-B2-18-JONAws-11-12-WschU2.pdf (649.0 KB)
Seminarium_mgr_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium_mgr_2020_2021.pdf (505.8 KB)
Lotwa-i-Estonia-w-XX-XXI-wieku-W-8-LiE-12uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Lotwa-i-Estonia-w-XX-XXI-wieku-W-8-LiE-12uST2.pdf (643.5 KB)
Transformacja-gospodarcza-i-systemy-rynkowe-krajow-Europy-Wschodniej-ST1-KON-18-TGSRKEW-12uST1_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-gospodarcza-i-systemy-rynkowe-krajow-Europy-Wschodniej-ST1-KON-18-TGSRKEW-12uST1_2020_2021.pdf (499.9 KB)
Kultura-i-jezyk-informacji-wspolczesnej-Rosji,-18-KiJIWR-12uWSCH2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-i-jezyk-informacji-wspolczesnej-Rosji,-18-KiJIWR-12uWSCH2.pdf (760.2 KB)
Transformacja-polityczna-i-ekonomiczna-panstw-kaukaskich-i-srodkowoazjatyckich-KON-18-TPiEPKiA-12uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-polityczna-i-ekonomiczna-panstw-kaukaskich-i-srodkowoazjatyckich-KON-18-TPiEPKiA-12uST3.pdf (652.5 KB)
Transformacja-gospodarki-i-system-rynkowy-Rosji-KON-18-TGiSRR-12Wsch2_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-gospodarki-i-system-rynkowy-Rosji-KON-18-TGiSRR-12Wsch2_2020_2021.pdf (734.2 KB)
Stosunki-Polski-z-panstwami-baltyckimi-KON-18-SPPB-12uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-Polski-z-panstwami-baltyckimi-KON-18-SPPB-12uST2.pdf (760.6 KB)
Konwersatorium-wschodoznawcze-modul-1-18-KonW1-4Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium-wschodoznawcze-modul-1-18-KonW1-4Wsch2.pdf (481.2 KB)
Polska-polityka-Wschodnia-18-PPWsch-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polska-polityka-Wschodnia-18-PPWsch-12Wsch2.pdf (565.2 KB)
Azja-Srodkowa-i-Kaukaz-Poludniowy-w-stosunkach-miedzynarodowych-WK18-ASKP-12uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Azja-Srodkowa-i-Kaukaz-Poludniowy-w-stosunkach-miedzynarodowych-WK18-ASKP-12uST3.pdf (560.1 KB)
Mniejszosci-narodowe-w-panstwach-baltyckich-ST2-W-18-MNKB-12uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Mniejszosci-narodowe-w-panstwach-baltyckich-ST2-W-18-MNKB-12uST2.pdf (731.8 KB)
Transformacja-gospodarcza-i-systemy-rynkowe-krajow-Europy-Wschodniej-ST1-W-18-TGSRKEW-12uST1_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-gospodarcza-i-systemy-rynkowe-krajow-Europy-Wschodniej-ST1-W-18-TGSRKEW-12uST1_2020_2021.pdf (505.7 KB)
Kultura-i-jezyk-informacji-wspolczesnej-Rosji-2-18-KiJIWR-12uWSCH2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-i-jezyk-informacji-wspolczesnej-Rosji-2-18-KiJIWR-12uWSCH2.pdf (742.0 KB)
Transformacja-polityczna-i-ekonomiczna-panstw-kaukaskich-i-srodkowoazjatyckich-W-18-TPiEPKiA-12uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Transformacja-polityczna-i-ekonomiczna-panstw-kaukaskich-i-srodkowoazjatyckich-W-18-TPiEPKiA-12uST3.pdf (656.6 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)
Struktura-etniczna-religijna-i-spoelczna-krajow-Europy-Wschodniej-wyk.-18-SERSKEW-12uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Struktura-etniczna-religijna-i-spoelczna-krajow-Europy-Wschodniej-wyk.-18-SERSKEW-12uST1.pdf (599.3 KB)
Struktura-etniczna,-religijna-i-spoleczna-krajow-Europy-Wschodniej-konw.-18-SERSKEW-12uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Struktura-etniczna,-religijna-i-spoleczna-krajow-Europy-Wschodniej-konw.-18-SERSKEW-12uST1.pdf (595.7 KB)

II rok, semestr 3

Dziedzictwo-kulturowe-i-wspolczesne-kultura-regionu-Kaukazu-ST3-wyklad-18-DKRK-23uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dziedzictwo-kulturowe-i-wspolczesne-kultura-regionu-Kaukazu-ST3-wyklad-18-DKRK-23uST3.pdf (481.5 KB)
Polityka-miedzynarodowa-wspolczesnej-Rosji-WYKlAD-18-PMWR-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-miedzynarodowa-wspolczesnej-Rosji-WYKlAD-18-PMWR-23Wsch2.pdf (571.8 KB)
Polityka-obronnosci-i-bezpieczenstwa-FR-CW-18-POiBFR-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-obronnosci-i-bezpieczenstwa-FR-CW-18-POiBFR-23Wsch2.pdf (639.3 KB)
Kultura-i-media-w-panstwach-Europy-Wschodniej-ST1-1-KON-18-KMPEW-23uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-i-media-w-panstwach-Europy-Wschodniej-ST1-1-KON-18-KMPEW-23uST1.pdf (351.8 KB)
Obszar-Europy-Wschodniej,-Azji-Srodkowej,-Kaukazu-i-Syberii-jako-region-turystyczny-18-OEW-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Obszar-Europy-Wschodniej,-Azji-Srodkowej,-Kaukazu-i-Syberii-jako-region-turystyczny-18-OEW-23Wsch2.pdf (516.1 KB)
Dziedzictwo-kulturowe-i-wspolczesna-kultura-regionu-Kaukazu-ST3-kon-18-DKRK-23uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dziedzictwo-kulturowe-i-wspolczesna-kultura-regionu-Kaukazu-ST3-kon-18-DKRK-23uST3.pdf (483.2 KB)
Litwa-Lotwa-Estonia-w-procesach-integracji-baltyckiej-i-europejskiej-ST2-KON-18-LLE-23uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Litwa-Lotwa-Estonia-w-procesach-integracji-baltyckiej-i-europejskiej-ST2-KON-18-LLE-23uST2.pdf (616.1 KB)
Kultura-tradycyjna-i-wspolczena-krajow-baltyckich-ST2-KON-18-KTW-23uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-tradycyjna-i-wspolczena-krajow-baltyckich-ST2-KON-18-KTW-23uST2.pdf (598.7 KB)
Kultura-i-media-w-panstwach-Europy-Wschodniej-ST1-2-KON-18-KMPEW-23uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-i-media-w-panstwach-Europy-Wschodniej-ST1-2-KON-18-KMPEW-23uST1.pdf (375.5 KB)
Konwersatorium-wschodoznawcze-modul-1-18-KonW1-4Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium-wschodoznawcze-modul-1-18-KonW1-4Wsch2.pdf (481.2 KB)
Kultura-tradycyjna-i-wspolczena-krajow-baltyckich-ST2-wyklad-18-KTW-23uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-tradycyjna-i-wspolczena-krajow-baltyckich-ST2-wyklad-18-KTW-23uST2.pdf (609.5 KB)
Kaukaskie-i-azjatyckie-podmioty-FR-kon-18-KiAPFR-23uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kaukaskie-i-azjatyckie-podmioty-FR-kon-18-KiAPFR-23uST3.pdf (638.6 KB)
Litwa-Lotwa-Estonia-w-procesach-integracji-baltyckiej-i-europejskiej-ST2-W18-LLE-23uST2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Litwa-Lotwa-Estonia-w-procesach-integracji-baltyckiej-i-europejskiej-ST2-W18-LLE-23uST2.pdf (619.9 KB)
Polityka-obronnosci-i-bezpieczenstwa-FR-W-18-PMWR-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-obronnosci-i-bezpieczenstwa-FR-W-18-PMWR-23Wsch2.pdf (627.4 KB)
Polityka-miedzynarodowa-wspolczesnej-Rosji-18-PMWR-23-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-miedzynarodowa-wspolczesnej-Rosji-18-PMWR-23-Wsch2.pdf (503.7 KB)
Seminarium_mgr_2019_2020.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium_mgr_2019_2020.pdf (505.0 KB)
Panstwa-bZSRR-w-organizacjach-regionalnych-W-18-PBZSR-23uWsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Panstwa-bZSRR-w-organizacjach-regionalnych-W-18-PBZSR-23uWsch2.pdf (525.3 KB)
Stosunki-Polski-z-panstwami-Europy-Wschodniej-ST1-18-SPPEW-23uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-Polski-z-panstwami-Europy-Wschodniej-ST1-18-SPPEW-23uST1.pdf (567.5 KB)
Kaukaskie-i-azjatyckie-podmioty-FR-wyklad-18-KiAPFR-23uST3.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kaukaskie-i-azjatyckie-podmioty-FR-wyklad-18-KiAPFR-23uST3.pdf (584.6 KB)
Polityka-miedzynarodowa-bezpieczenstwa-i-wspolpracy-regionalnej-panstw-Europy-Wschodniej-konw.-18-PMBW-23uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-miedzynarodowa-bezpieczenstwa-i-wspolpracy-regionalnej-panstw-Europy-Wschodniej-konw.-18-PMBW-23uST1.pdf (523.3 KB)
Polityka-miedzynarodowa,-bezpieczenstwa-i-wspolpracy-regionalnej-panstw-Europy-Wschodniej-wyk.-18-PMBW-23uST1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-miedzynarodowa,-bezpieczenstwa-i-wspolpracy-regionalnej-panstw-Europy-Wschodniej-wyk.-18-PMBW-23uST1.pdf (528.0 KB)
Konwersatorium wschodoznawcze modul 2ROS 18-KonW1-4Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium wschodoznawcze modul 2ROS 18-KonW1-4Wsch2.pdf (254.0 KB)

II rok, semestr 4

Konwersatorium-wschodoznawcze-modul-1-18-KonW1-4Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium-wschodoznawcze-modul-1-18-KonW1-4Wsch2.pdf (481.2 KB)
Seminarium_mgr_2019_2020.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium_mgr_2019_2020.pdf (505.0 KB)
Konwersatorium wschodoznawcze modul 2ROS 18-KonW1-4Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium wschodoznawcze modul 2ROS 18-KonW1-4Wsch2.pdf (254.0 KB)