Wschodoznawstwo - I stopień

I rok, semestr 1

Wprowadzenie-do-nauk-humanistycznych-z-elementami-nauk-spolecznych-18-WdNH-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-nauk-humanistycznych-z-elementami-nauk-spolecznych-18-WdNH-11Wsch2.pdf (744.5 KB)
Komunikacja-spoleczna-i-informacja-naukowa-cw-18-KSiIN-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Komunikacja-spoleczna-i-informacja-naukowa-cw-18-KSiIN-11Wsch2.pdf (473.9 KB)
Wspolczesna-mysl-filozoficzna-i-spoleczna-WYK-18-WMFiS-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-mysl-filozoficzna-i-spoleczna-WYK-18-WMFiS-11Wsch2.pdf (563.6 KB)
Zycie-codzienne-na-obszarze-postradzieckim-KON-18-ZCOP-11-Wsch2_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zycie-codzienne-na-obszarze-postradzieckim-KON-18-ZCOP-11-Wsch2_2020_2021.pdf (485.1 KB)
Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdf (676.9 KB)
Miedzynarodowe-stosunki-polityczne-W-18-MSP-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Miedzynarodowe-stosunki-polityczne-W-18-MSP-11Wsch2.pdf (685.3 KB)
Podstawy-wiedzy-o-systemach-politycznych-18-PWoSPP-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-wiedzy-o-systemach-politycznych-18-PWoSPP-11Wsch2.pdf (488.5 KB)
Zycie-codzienne-na-obszarze-postradzieckim-1-18-ZCOP-11-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zycie-codzienne-na-obszarze-postradzieckim-1-18-ZCOP-11-Wsch2.pdf (497.5 KB)
Geografia-regionalna-18-GRe-11-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Geografia-regionalna-18-GRe-11-Wsch2.pdf (474.4 KB)
Wstep-do-wschodoznawstwa-18-WdW-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wstep-do-wschodoznawstwa-18-WdW-11Wsch2.pdf (638.7 KB)
Mapa-etniczna-krajow-b.ZSRR-18-MEKZ-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Mapa-etniczna-krajow-b.ZSRR-18-MEKZ-11Wsch2.pdf (465.9 KB)
Zycie-codzienne-na-obszarze-postradzieckim-2-18-ZCOP-11-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zycie-codzienne-na-obszarze-postradzieckim-2-18-ZCOP-11-Wsch2.pdf (497.8 KB)
Religie-i-systemy-swiatopogladowe-na-obszarze-posradzieckim-18-RiSS-11Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Religie-i-systemy-swiatopogladowe-na-obszarze-posradzieckim-18-RiSS-11Wsch2.pdf (288.2 KB)

I rok, semestr 2

Prawo-miedzynarodowe-publiczne-cwiczenia-18-PMP-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawo-miedzynarodowe-publiczne-cwiczenia-18-PMP-12Wsch2.pdf (462.1 KB)
Historia-kultury-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-konteksty-wspolczesne,-18-HKwEWiA-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-kultury-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-konteksty-wspolczesne,-18-HKwEWiA-12Wsch2.pdf (610.5 KB)
Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-do-1917-r.-W-18-HEWdo17-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-do-1917-r.-W-18-HEWdo17-12Wsch2.pdf (638.5 KB)
Metody-Badan-Jakosciowych-8-MBJ-12-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metody-Badan-Jakosciowych-8-MBJ-12-Wsch2.pdf (555.6 KB)
Historia-kultury-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-konteksty-wspolczesne-KT-18-HKwEWiA-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-kultury-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-konteksty-wspolczesne-KT-18-HKwEWiA-12Wsch2.pdf (572.6 KB)
E-Administracja-na-obszarze-bylego-ZSRR-CW-18-E-Aam-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF E-Administracja-na-obszarze-bylego-ZSRR-CW-18-E-Aam-12Wsch2.pdf (690.8 KB)
Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdf (676.9 KB)
Prawo-dyplomatyczne-i-konsularne-18-PDiK-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawo-dyplomatyczne-i-konsularne-18-PDiK-12Wsch2.pdf (784.6 KB)
Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-do-1917-CW-18-HEWdo17-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-do-1917-CW-18-HEWdo17-12Wsch2.pdf (634.0 KB)
Mikro-i-makroekonomia-18-MiME-12-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Mikro-i-makroekonomia-18-MiME-12-Wsch2.pdf (354.2 KB)
Prawo-miedzynarodowe-publiczne-wyklad-18-PMP-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawo-miedzynarodowe-publiczne-wyklad-18-PMP-12Wsch2.pdf (465.0 KB)
Administracja-publiczna-w-kontaktach-z-panstwami-sasiednimi-KON-18-APKP-12Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Administracja-publiczna-w-kontaktach-z-panstwami-sasiednimi-KON-18-APKP-12Wsch2.pdf (480.7 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)

II rok, semestr 3

Unia-Europejska-i-jej-polityka-sasiedztwa-W-18-UEP-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Unia-Europejska-i-jej-polityka-sasiedztwa-W-18-UEP-23Wsch2.pdf (490.2 KB)
Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-WYK-18-SPREWA-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-WYK-18-SPREWA-23Wsch2.pdf (807.0 KB)
Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-1-18-WK-SW-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-1-18-WK-SW-23Wsch2.pdf (562.8 KB)
Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-dyskurs-literacki-cwiczenia-18-WK-DL-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-dyskurs-literacki-cwiczenia-18-WK-DL-23Wsch2.pdf (444.3 KB)
Komunikacja-medialna-8-KM-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Komunikacja-medialna-8-KM-23Wsch2.pdf (538.5 KB)
Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-2-wyklad-18-SPREWA-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-2-wyklad-18-SPREWA-23Wsch2.pdf (686.9 KB)
Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-i-Azji-Cwiczenia1-18-SPREWA-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-i-Azji-Cwiczenia1-18-SPREWA-23Wsch2.pdf (502.4 KB)
Historia-narodow-ZSRR-w-latach-19171991-CW-18-HNZSRR-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-narodow-ZSRR-w-latach-19171991-CW-18-HNZSRR-23Wsch2.pdf (640.2 KB)
Historia-narodow-ZSRR-w-latach-19171991-W-18-HNZSRR-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-narodow-ZSRR-w-latach-19171991-W-18-HNZSRR-23Wsch2.pdf (568.9 KB)
Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-1-wyklad-18-WK-SW-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-1-wyklad-18-WK-SW-23Wsch2.pdf (562.8 KB)
Unia-Europejska-i-jej-polityka-sasiedztwa-CW-18-UEP-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Unia-Europejska-i-jej-polityka-sasiedztwa-CW-18-UEP-23Wsch2.pdf (490.7 KB)
Miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-18-MSG-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-18-MSG-23Wsch2.pdf (362.1 KB)
Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-2-cwiczenia-18-SPREWA-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-polityczne-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-2-cwiczenia-18-SPREWA-23Wsch2.pdf (701.6 KB)
Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdf (676.9 KB)
Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-dyskurs-literacki-18-WK-DL-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-dyskurs-literacki-18-WK-DL-23Wsch2.pdf (520.2 KB)

II rok, semestr 4

Stosunki-gospodarcze-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-W-18-SGwREuWiA-24Wsch_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-gospodarcze-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-W-18-SGwREuWiA-24Wsch_2020_2021.pdf (511.8 KB)
Systemy-polityczne-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-Wyklad-18-SPEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Systemy-polityczne-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-Wyklad-18-SPEWA-24Wsch2.pdf (497.3 KB)
Migracje-w-krajach-Europy-Wschodniej-i-Azji-18-MKEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Migracje-w-krajach-Europy-Wschodniej-i-Azji-18-MKEWA-24Wsch2.pdf (668.0 KB)
Systemy-polityczne-krajow-Eupropy-Wschodniej-i-Azji-Cwiczenia-18-SPEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Systemy-polityczne-krajow-Eupropy-Wschodniej-i-Azji-Cwiczenia-18-SPEWA-24Wsch2.pdf (673.0 KB)
Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-1-cwiczenia-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-1-cwiczenia-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdf (634.2 KB)
Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-krajach-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-W-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-krajach-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-W-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdf (475.7 KB)
Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-2-cwiczenia-18-WK-SW-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-kultura-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-2-cwiczenia-18-WK-SW-23Wsch2.pdf (441.0 KB)
Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-2-wyklad-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-2-wyklad-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdf (470.2 KB)
Wspolczesna-kultura-krajw-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-2-wyklad-18-WK-SW-23Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesna-kultura-krajw-Europy-Wschodniej-i-Azji-sztuki-wizualne-2-wyklad-18-WK-SW-23Wsch2.pdf (441.3 KB)
Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdf (676.9 KB)
Stosunki-gospodarcze-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-CW-18-SGwREuWiA-24Wsch_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Stosunki-gospodarcze-w-regionie-Europy-Wschodniej-i-Azji-CW-18-SGwREuWiA-24Wsch_2020_2021.pdf (511.3 KB)
Wschodoznawstwo-w-praktyce-18-WwP-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wschodoznawstwo-w-praktyce-18-WwP-24Wsch2.pdf (636.9 KB)
Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-wyk.-3-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Gospodarka-i-spoleczenstwo-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-wyk.-3-18-GiSKEWA-24Wsch2.pdf (235.3 KB)
Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-po-1991-r.-wyk.-18-HEWpo17-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-po-1991-r.-wyk.-18-HEWpo17-24Wsch2.pdf (230.1 KB)
Regionalne-stosunki-gospodarcze-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-cw.-18-RSGEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Regionalne-stosunki-gospodarcze-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-cw.-18-RSGEWA-24Wsch2.pdf (214.4 KB)
Regionalne-stosunki-gospodarcze-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-wyk.-18-RSGEWA-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Regionalne-stosunki-gospodarcze-Europy-Wschodniej-i-Azji-1-wyk.-18-RSGEWA-24Wsch2.pdf (201.8 KB)
Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-po-1991-r.-cw.-18-HEWpo17-24Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Europy-Wschodniej-i-Azji-po-1991-r.-cw.-18-HEWpo17-24Wsch2.pdf (232.7 KB)

III rok, semestr 5

Proseminarium-wschodoznawcze-18-PR-35-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Proseminarium-wschodoznawcze-18-PR-35-Wsch2.pdf (508.7 KB)
Zycie-polityczne-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji_-W-18-ZPKEWA-35Wsch_2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zycie-polityczne-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji_-W-18-ZPKEWA-35Wsch_2020_2021.pdf (479.1 KB)
Metody-Badan-Jakosciowych-8-MBJ-12-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metody-Badan-Jakosciowych-8-MBJ-12-Wsch2.pdf (555.6 KB)
Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdf (676.9 KB)
Azja-Srodkowa-specyfika-regionu-2-18-ASSR-35Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Azja-Srodkowa-specyfika-regionu-2-18-ASSR-35Wsch2.pdf (702.7 KB)
Kaukaz-specyfika-regionu-18-KSR-35Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kaukaz-specyfika-regionu-18-KSR-35Wsch2.pdf (647.3 KB)
Zycie-spoleczne-i-gospodarcze-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-CW-18-ZSiGKEuWiA-35Wsch_-2020_2021.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zycie-spoleczne-i-gospodarcze-krajow-Europy-Wschodniej-i-Azji-CW-18-ZSiGKEuWiA-35Wsch_-2020_2021.pdf (509.5 KB)
Konwersatorium wschodoznawcze 18-KW-35Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Konwersatorium wschodoznawcze 18-KW-35Wsch2.pdf (265.6 KB)

III rok, semestr 6

Kraje-Europy-Wschodniej-specyfika-regionu-18-KEWSR-36Wsch2-1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kraje-Europy-Wschodniej-specyfika-regionu-18-KEWSR-36Wsch2-1.pdf (648.0 KB)
Seminarium-licencjackie-18-SEL-36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-licencjackie-18-SEL-36Wsch2.pdf (500.4 KB)
Kontakty-miedzykulturowe-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-IP-18-KMEWA-36-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kontakty-miedzykulturowe-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-IP-18-KMEWA-36-Wsch2.pdf (646.6 KB)
Kontakty-miedzykulturowe-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-BH-18-KMEWA-36-Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kontakty-miedzykulturowe-w-Europie-Wschodniej-i-Azji-BH-18-KMEWA-36-Wsch2.pdf (654.1 KB)
Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-rosyjski-I-III-18-JONR-11...36Wsch2.pdf (676.9 KB)
Kraje baltyckie Specyfika regionu 18-KBSR-36Wsch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kraje baltyckie Specyfika regionu 18-KBSR-36Wsch2.pdf (198.6 KB)