Polityka i media w dziejach (DL-PM) - I stopień

I rok, semestr 1

Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-zrodla-18-HSBWpz-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-zrodla-18-HSBWpz-11h2.pdf (507.8 KB)
Pradzieje-ziem-polskich-wyk.-18-PZPw-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pradzieje-ziem-polskich-wyk.-18-PZPw-11h2.pdf (499.1 KB)
E-historia-18-E-Hist-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF E-historia-18-E-Hist-11h2.pdf (432.2 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-cw.-18-HSBWc-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-cw.-18-HSBWc-11h2.pdf (481.6 KB)
Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11h2.pdf (341.5 KB)
Pradzieje-ziem-polskich-cw.-18-PZPc-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pradzieje-ziem-polskich-cw.-18-PZPc-11h2.pdf (498.5 KB)
Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdf (443.4 KB)
Wprowadzenie-do-specjalnosci-historycznych-18-WdSH-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-specjalnosci-historycznych-18-WdSH-11h2.pdf (465.1 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-wyk.-18-HSBWw-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-wyk.-18-HSBWw-11h2.pdf (506.5 KB)

I rok, semestr 2

Wprowadzenie-do-kultury-polit.-i-med.-18-WdKPiM-12pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-kultury-polit.-i-med.-18-WdKPiM-12pm2.pdf (507.1 KB)
Analiza-dyskursu-polit.-i-med.-18-ADPiM-12pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Analiza-dyskursu-polit.-i-med.-18-ADPiM-12pm2.pdf (503.5 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-zrodla-18-HSGiRpz-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-zrodla-18-HSGiRpz-12h2.pdf (512.7 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-wyk.-18-HSGiRw-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-wyk.-18-HSGiRw-12h2.pdf (509.6 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Historia-mediow-18-HM-12pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-mediow-18-HM-12pm2.pdf (496.5 KB)
Jezyk-lacinski-18-JLac-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-lacinski-18-JLac-12h2.pdf (481.9 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-cw.-18-HSGiRc-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-cw.-18-HSGiRc-12h2.pdf (597.9 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)

II rok, semestr 3

Mechanizmy-sprawowania-wladzy-18-MSW-23pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Mechanizmy-sprawowania-wladzy-18-MSW-23pm2.pdf (504.5 KB)
Historia-powszechna-w-sred.-wyk.-18-HSPw-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-w-sred.-wyk.-18-HSPw-23h2.pdf (483.7 KB)
Jezyk-lacinski-18-JLac-23h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-lacinski-18-JLac-23h1.pdf (507.4 KB)
Polityka-i-media-w-kontekscie-prawa-miedzynar.-18-PiMwKPM-23pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polityka-i-media-w-kontekscie-prawa-miedzynar.-18-PiMwKPM-23pm2.pdf (490.3 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Historia-historiografii-18-HH-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-historiografii-18-HH-23h2.pdf (381.2 KB)
Historia-powszechna-w-sred.-cw.-18-HSPc-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-w-sred.-cw.-18-HSPc-23h2.pdf (510.5 KB)
Historia-Polski-w-sred.-wyk.-18-HSPLw-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-w-sred.-wyk.-18-HSPLw-23h2.pdf (501.4 KB)
Historia-Polski-w-sred.-cw.-18-HSPLc-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-w-sred.-cw.-18-HSPLc-23h2.pdf (501.3 KB)
Rytualy-i-symbole-polityczne-18-RiSP-23pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Rytualy-i-symbole-polityczne-18-RiSP-23pm2.pdf (510.9 KB)
Historia-sred.-zrodla-18-HSpz-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-sred.-zrodla-18-HSpz-23h2.pdf (500.3 KB)

II rok, semestr 4

Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPLc-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPLc-24h2.pdf (552.5 KB)
Metodologia-historii-18-MH-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metodologia-historii-18-MH-24h2.pdf (345.2 KB)
Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPLw-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPLw-24h2.pdf (549.8 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Podstawy-przedsiebiorczosci-18-PP-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-przedsiebiorczosci-18-PP-24h2.pdf (507.3 KB)
Polska-mysl-polityczna-epoki-przedrozb.-18-PMPEP-24pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polska-mysl-polityczna-epoki-przedrozb.-18-PMPEP-24pm2.pdf (508.2 KB)
Idee-polityczne-w-Europie-18-IPwE1789-24pm2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Idee-polityczne-w-Europie-18-IPwE1789-24pm2.pdf (507.4 KB)
Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPc-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPc-24h2.pdf (541.1 KB)
Historia-XVI-XVIII-w.-zrodla-18-HNpz-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XVI-XVIII-w.-zrodla-18-HNpz-24h2.pdf (517.5 KB)
Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPw-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPw-24h2.pdf (524.1 KB)

III rok, semestr 5

Historia-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HPXIXc-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HPXIXc-35h1.pdf (481.8 KB)
Marketing-polityczny-i-medialny-18-MPiM-35pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Marketing-polityczny-i-medialny-18-MPiM-35pm1.pdf (537.3 KB)
Polska-mysl-polityczna-XIX-w.-18-PMPXIX-35pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polska-mysl-polityczna-XIX-w.-18-PMPXIX-35pm1.pdf (486.2 KB)
Seminarium-licencjackie-18-SEL-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-licencjackie-18-SEL-35h1.pdf (463.1 KB)
Historia-XIX-wieku-przeglad-zrodel-18-HXIXpz-35h1-Polityka-i-media-w-dziejach.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XIX-wieku-przeglad-zrodel-18-HXIXpz-35h1-Polityka-i-media-w-dziejach.pdf (611.5 KB)
Idee-polityczne-w-Europie-XIX-w.-wyk.-18-IPwEXIXw-35pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Idee-polityczne-w-Europie-XIX-w.-wyk.-18-IPwEXIXw-35pm1.pdf (481.5 KB)
Idee-polityczne-w-Europie-XIX-w.-cw.-18-IPwEXIXc-35pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Idee-polityczne-w-Europie-XIX-w.-cw.-18-IPwEXIXc-35pm1.pdf (483.8 KB)
Historia-Polski-XIX-w.-wyk.-18-HPLXIXw-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XIX-w.-wyk.-18-HPLXIXw-35h1.pdf (485.5 KB)
Historia-Polski-XIX-w.-cw.-18-HPLXIXc-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XIX-w.-cw.-18-HPLXIXc-35h1.pdf (499.7 KB)
Instytucje-polityczne-i-media-w-XIX-w.-18-IPiMwXIX-35pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Instytucje-polityczne-i-media-w-XIX-w.-18-IPiMwXIX-35pm1.pdf (494.5 KB)
Historia-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HPXIXw-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HPXIXw-35h1.pdf (483.6 KB)

III rok, semestr 6

Historia-Polski-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPLc-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPLc-36h1.pdf (484.3 KB)
HIstoria-Polski-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPLw-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF HIstoria-Polski-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPLw-36h1.pdf (484.2 KB)
Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPw-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPw-36h1.pdf (546.2 KB)
Idee-polityczne-w-Europie-XX-w.-wyk.-18-IPwEXXw-36pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Idee-polityczne-w-Europie-XX-w.-wyk.-18-IPwEXXw-36pm1.pdf (478.9 KB)
Historia-XX-i-XXI-w.-zrodla-18-HXXIpz-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XX-i-XXI-w.-zrodla-18-HXXIpz-36h1.pdf (490.5 KB)
Polska-mysl-polityczna-XX-w.-18-PMPXX-36pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polska-mysl-polityczna-XX-w.-18-PMPXX-36pm1.pdf (544.5 KB)
Instytucje-polityczne-i-media-w-XX-w.-18-IPiMwXX-36pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Instytucje-polityczne-i-media-w-XX-w.-18-IPiMwXX-36pm1.pdf (478.9 KB)
Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPc-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPc-36h1.pdf (548.7 KB)
Idee-polityczne-w-Europie-XX-w.-cw.-18-IPwEXXc-36pm1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Idee-polityczne-w-Europie-XX-w.-cw.-18-IPwEXXc-36pm1.pdf (479.3 KB)
Seminarium-licencjackie-18-SEL-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-licencjackie-18-SEL-36h1.pdf (463.1 KB)