Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (DL-HWS)

I rok, semestr 1

Podstawy-psychologii-wyk.-18-PPsy.1w-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-psychologii-wyk.-18-PPsy.1w-11hws2.pdf (502.5 KB)
Podstawy-pedagogiki-wyk.-18-PPed.1w-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-pedagogiki-wyk.-18-PPed.1w-11hws2.pdf (507.4 KB)
Wprowadzenie-do-starozytnosci-biblijnej-i-grecko-rzymskiej-18-WdSBiA-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-starozytnosci-biblijnej-i-grecko-rzymskiej-18-WdSBiA-11hws2.pdf (510.0 KB)
Kultura-jezyka-polskiego-18-KJP.1-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-jezyka-polskiego-18-KJP.1-11hws2.pdf (532.0 KB)
Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11hws2.pdf (398.6 KB)
Historia-starozytna-wyk.-18-HSw-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytna-wyk.-18-HSw-11hws2.pdf (616.6 KB)
Kultura-wspolczesna-18-KW-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-wspolczesna-18-KW-11hws2.pdf (530.8 KB)
Wiedza-o-kulturze-18-WoK-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wiedza-o-kulturze-18-WoK-11hws2.pdf (517.5 KB)
Nauki-pomocnicze-historii-18-NPH-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki-pomocnicze-historii-18-NPH-11hws2.pdf (480.3 KB)
Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdf (437.8 KB)
Podstawy-metodologii-historii-18-PMH-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-metodologii-historii-18-PMH-11hws2.pdf (555.6 KB)
Historia-starozytna-konw.-18-Hskon-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytna-konw.-18-Hskon-11hws2.pdf (604.4 KB)
Bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-18-BUwS-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-18-BUwS-11hws2.pdf (494.2 KB)
zrodla-do-dziejow-epoki-starozytnej-18-ZdDES-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF zrodla-do-dziejow-epoki-starozytnej-18-ZdDES-11hws2.pdf (612.1 KB)
Wprowadzenie-do-Biblii-i-antyku-grecko-rzymskiego-18-WdBAGiR-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-Biblii-i-antyku-grecko-rzymskiego-18-WdBAGiR-11hws2.pdf (495.6 KB)
Pierwsza-pomoc-przedmedyczna-18-PPP-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pierwsza-pomoc-przedmedyczna-18-PPP-11hws2.pdf (492.5 KB)
Podstawy-psychologii-cw.-18-PPsy.1c-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-psychologii-cw.-18-PPsy.1c-11hws2.pdf (496.8 KB)
Poetyka-z-analiza-dziela-literackiego-18-PzADL-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Poetyka-z-analiza-dziela-literackiego-18-PzADL-11hws2.pdf (507.3 KB)
Podstawy-pedagigiki-cw.-18-PPed.1c-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-pedagigiki-cw.-18-PPed.1c-11hws2.pdf (503.9 KB)
Historia-starozytna-cw.-18-HSc-11hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytna-cw.-18-HSc-11hws2.pdf (616.5 KB)

I rok, semestr 2

Wiedza-o-historycznym-rozwoju-polszczyzn-2-18-WoHRP.2-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wiedza-o-historycznym-rozwoju-polszczyzn-2-18-WoHRP.2-12hws2.pdf (543.2 KB)
Praktyka-psychologiczno-pedagogiczna-18-PPP-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Praktyka-psychologiczno-pedagogiczna-18-PPP-12hws2.pdf (501.9 KB)
Kultura-jezyka-polskiego,-cz.-2-18-KJP.2-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-jezyka-polskiego,-cz.-2-18-KJP.2-12hws2.pdf (530.7 KB)
Laboratorium-psychologiczne-18-LPsy.1PP-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-psychologiczne-18-LPsy.1PP-12hws2.pdf (495.7 KB)
Poetyka-z-analiza-dziela-literackiego-18-PzADL-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Poetyka-z-analiza-dziela-literackiego-18-PzADL-12hws2.pdf (506.8 KB)
Arcydziela-literatury-europejskiej-18-ALE-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Arcydziela-literatury-europejskiej-18-ALE-12hws2.pdf (551.6 KB)
Laboratorium-pedagogiczne-przygotowanie-18-LPed.1PP-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-pedagogiczne-przygotowanie-18-LPed.1PP-12hws2.pdf (496.7 KB)
Literatura-powszechna-18-LP-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Literatura-powszechna-18-LP-12hws2.pdf (519.5 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-sredniowiecza-wyk.-18-HPiPSw-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-sredniowiecza-wyk.-18-HPiPSw-12hws2.pdf (507.0 KB)
Historia-literatury-staropolskiej-i-oswiecenia-18-HLPSiO-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-literatury-staropolskiej-i-oswiecenia-18-HLPSiO-12hws2.pdf (528.0 KB)
Podstawy-dydaktyki-18-PD-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-dydaktyki-18-PD-12hws2.pdf (511.2 KB)
Wiedza-o-historycznym-rozwoju-polszczyzny-1-18-WoHRP.1-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wiedza-o-historycznym-rozwoju-polszczyzny-1-18-WoHRP.1-12hws2.pdf (496.4 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-sredniowiecza-cw.-18-HPiPSc-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-sredniowiecza-cw.-18-HPiPSc-12hws2.pdf (518.9 KB)
Laboratorium-pedagogiczne-ewaluacja-18-LPed.1EP-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-pedagogiczne-ewaluacja-18-LPed.1EP-12hws2.pdf (500.9 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)

II rok, semestr 3

Historia-Literatury-Polskiej-klasycyzm-i-romantyzm-18-HLPKiR-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Literatury-Polskiej-klasycyzm-i-romantyzm-18-HLPKiR-23hws2.pdf (529.4 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XVI-XVIII-w.-konw.-18-HPiPNkon-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XVI-XVIII-w.-konw.-18-HPiPNkon-23hws2.pdf (541.7 KB)
Nauki-pomocnicze-18-NP-23hws.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki-pomocnicze-18-NP-23hws.pdf (691.9 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HPiPNc-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HPiPNc-23hws2.pdf (511.1 KB)
zrodla-wiedzy-historycznej-w-edukacji-szkolnej-18-ZWHwES-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF zrodla-wiedzy-historycznej-w-edukacji-szkolnej-18-ZWHwES-23hws2.pdf (505.3 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HPiPNw-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HPiPNw-23hws2.pdf (506.2 KB)
Wiedza-o-historycznym-rozwoju-polszczyzny-2-18-WoHRP.2-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wiedza-o-historycznym-rozwoju-polszczyzny-2-18-WoHRP.2-23hws2.pdf (521.3 KB)
zrodla-do-dziejow-Polski-i-powszechnych-XVI-XVIII-w.-18-ZdDPiPN-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF zrodla-do-dziejow-Polski-i-powszechnych-XVI-XVIII-w.-18-ZdDPiPN-23hws2.pdf (514.2 KB)
Informacja-naukowa-18-IN-23hws.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Informacja-naukowa-18-IN-23hws.pdf (515.2 KB)

II rok, semestr 4

Dydaktyka-historii-18-DH.1c-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-historii-18-DH.1c-24hws2.pdf (536.4 KB)
Dydaktyka-jezyka-polskiego-1-18-DJP.11-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-jezyka-polskiego-1-18-DJP.11-24hws2.pdf (518.2 KB)
Nauka-o-wspolczesnym-jezyku-polskim-1-18-NoWJP.1-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauka-o-wspolczesnym-jezyku-polskim-1-18-NoWJP.1-24hws2.pdf (548.1 KB)
Dydaktyka-jezyka-polskiego-Lektura-w-szkole-podstawowej-18-LwSP-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-jezyka-polskiego-Lektura-w-szkole-podstawowej-18-LwSP-24hws2.pdf (507.3 KB)
zrodla-do-dziejow-Polski-i-powszechnych-XIX-w.-18-ZdDPiPXIX-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF zrodla-do-dziejow-Polski-i-powszechnych-XIX-w.-18-ZdDPiPXIX-24hws2.pdf (590.0 KB)
Edukacja-miedzykulturowa-18-EM-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edukacja-miedzykulturowa-18-EM-24hws2.pdf (487.7 KB)
Dydaktyka-jezyka-polskiego-Literatura-dla-dzieci-18-LdD-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-jezyka-polskiego-Literatura-dla-dzieci-18-LdD-24hws2.pdf (510.9 KB)
Wprowadzenie-do-badan-literackich-18-WdBL-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-badan-literackich-18-WdBL-24hws2.pdf (509.4 KB)
Teoria-literatury-18-TL-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Teoria-literatury-18-TL-24hws2.pdf (509.5 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XIX-w.-konw.-18-HPiPXIXkon-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XIX-w.-konw.-18-HPiPXIXkon-24hws2.pdf (591.0 KB)
Edukacja-wizualna-na-lekcjach-jezyka-polskiego-18-EWnLJP-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edukacja-wizualna-na-lekcjach-jezyka-polskiego-18-EWnLJP-24hws2.pdf (503.4 KB)
Historia-i-dziedzictwo-kulturowe-w-regionie-18-HiDKR-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-i-dziedzictwo-kulturowe-w-regionie-18-HiDKR-24hws2.pdf (524.8 KB)
Teksty-ikoniczne-na-lekcjach-jezyka-polskiego-18-TInLJP-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Teksty-ikoniczne-na-lekcjach-jezyka-polskiego-18-TInLJP-24hws2.pdf (502.8 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HPiPXIXc-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HPiPXIXc-24hws2.pdf (603.7 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HPiPXIXw-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HPiPXIXw-24hws2.pdf (603.9 KB)
Historia-Literatury-Polskiej-pozytywizm-i-Mloda-Polska-18-HLPPiMP-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Literatury-Polskiej-pozytywizm-i-Mloda-Polska-18-HLPPiMP-24hws2.pdf (509.1 KB)
Metody-badan-szkolnej-edukacji-historycznej-18-MBSEH-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metody-badan-szkolnej-edukacji-historycznej-18-MBSEH-24hws2.pdf (489.0 KB)

III rok, semestr 5

Historia-Polski-i-powszechna-XX-XXI-w.-18-HPiPXXkon-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XX-XXI-w.-18-HPiPXXkon-35hws2.pdf (603.1 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XX-XXI-w.-18-HPiPXXw-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XX-XXI-w.-18-HPiPXXw-35hws2.pdf (584.1 KB)
Historyczno-polonistyczne-proseminarium-licencjackie-18-HPSEL-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historyczno-polonistyczne-proseminarium-licencjackie-18-HPSEL-35hws2.pdf (497.7 KB)
Obecnosc-wiedzy-historycznej-w-swiecie-wspolczesnym-18-OWHwSW-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Obecnosc-wiedzy-historycznej-w-swiecie-wspolczesnym-18-OWHwSW-35hws2.pdf (502.4 KB)
Planowanie,-diagnoza-i-ewaluacja-18-PDiE-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Planowanie,-diagnoza-i-ewaluacja-18-PDiE-35hws2.pdf (504.8 KB)
Ocenianie-holistyczne-i-analityczne-w-edukacji-18-OHiAwE-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Ocenianie-holistyczne-i-analityczne-w-edukacji-18-OHiAwE-35hws2.pdf (689.2 KB)
zrodla-do-dziejow-Polski-i-powszechnych-XX-XXI-w.-18-ZdPiPXX-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF zrodla-do-dziejow-Polski-i-powszechnych-XX-XXI-w.-18-ZdPiPXX-35hws2.pdf (626.0 KB)
Praktyki-zawodowe-jezyk-polski-w-szkole-podstawowej-18-PJPH-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Praktyki-zawodowe-jezyk-polski-w-szkole-podstawowej-18-PJPH-35hws2.pdf (286.3 KB)
Historia-Polski-i-powszechna-XX-XXI-w.-18-HPiPXXc-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-i-powszechna-XX-XXI-w.-18-HPiPXXc-35hws2.pdf (593.2 KB)
Nauka-o-wspolczesnym-jezyku-polskim-II-18-NoWJp.2-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauka-o-wspolczesnym-jezyku-polskim-II-18-NoWJp.2-35hws2.pdf (528.5 KB)

III rok, semestr 6

Prawne-aspekty-pracy-szkoly-18-PAPS-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawne-aspekty-pracy-szkoly-18-PAPS-36hws2.pdf (493.9 KB)
Historyczno-polonistyczne-seminarium-licencjackie-18-HPSEL-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historyczno-polonistyczne-seminarium-licencjackie-18-HPSEL-36hws2.pdf (492.8 KB)
Polska-literatura-najnowsza-18-PLN-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polska-literatura-najnowsza-18-PLN-36hws2.pdf (508.5 KB)
Technologia-informacyjna-dla-nauczycieli-humanistow-18-TIdNH-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Technologia-informacyjna-dla-nauczycieli-humanistow-18-TIdNH-36hws2.pdf (418.3 KB)
Podstawy-psychologii-dla-nauczycieli-II-18-PPsy.2w-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-psychologii-dla-nauczycieli-II-18-PPsy.2w-36hws2.pdf (494.0 KB)
Leksykologia-i-leksykografia-18-LiL-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Leksykologia-i-leksykografia-18-LiL-36hws2.pdf (511.2 KB)
Podstawy-pedagogiki-dla-nauczycieli-18-PPed.2w-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-pedagogiki-dla-nauczycieli-18-PPed.2w-36hws2.pdf (432.0 KB)
Literatura-i-nowe-media-18-LiNM-36hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Literatura-i-nowe-media-18-LiNM-36hws2.pdf (518.9 KB)

Przedmioty do wyboru z puli WH UAM

Cywilizacyjny-dorobek-sredniowiecza-18-ZFWH-CDS-12hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Cywilizacyjny-dorobek-sredniowiecza-18-ZFWH-CDS-12hws2.pdf (512.2 KB)
Dynastie-i-dwory-europejskie-w-epoce-nowozytnej-18-ZFWH-DiDE-23hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dynastie-i-dwory-europejskie-w-epoce-nowozytnej-18-ZFWH-DiDE-23hws2.pdf (515.0 KB)
Antyczne-korzenie-kultury-europejskiej-18-ZFWH-AKKE-1_3hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Antyczne-korzenie-kultury-europejskiej-18-ZFWH-AKKE-1_3hws2.pdf (513.8 KB)
Polskie-rycerstwo-sredniowieczne-narodziny,-rozwoj,-znaczenie-18-ZFWH-PRS-1_3hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Polskie-rycerstwo-sredniowieczne-narodziny,-rozwoj,-znaczenie-18-ZFWH-PRS-1_3hws2.pdf (512.9 KB)
Na-granicach-swiata-rzymskiego-18-ZFWH-NGSR-1_3hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Na-granicach-swiata-rzymskiego-18-ZFWH-NGSR-1_3hws2.pdf (586.6 KB)
Historia-Polski-XX-i-XXI-wieku-na-tle-europejskim-18-ZFWH-HPXX-35hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XX-i-XXI-wieku-na-tle-europejskim-18-ZFWH-HPXX-35hws2.pdf (598.0 KB)
Siedziby-wladzy-nowozytnej-Europy-18-ZFWH-SWNE-1_3hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Siedziby-wladzy-nowozytnej-Europy-18-ZFWH-SWNE-1_3hws2.pdf (517.4 KB)
Przelom-cywilizacyjny-XIX-wieku-u-progu-nowoczesnosci-18-ZFWH-PC-24hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Przelom-cywilizacyjny-XIX-wieku-u-progu-nowoczesnosci-18-ZFWH-PC-24hws2.pdf (523.6 KB)
Studia-postkolonialne.-Teoria-i-praktyki-18-ZFWH-SP-1_3hws2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Studia-postkolonialne.-Teoria-i-praktyki-18-ZFWH-SP-1_3hws2.pdf (504.5 KB)