Historia specjalność nauczycielska - II stopień

I rok, semestr 1

Badania-dziejow-regionalnych-18-BDR-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-regionalnych-18-BDR-11uh2.pdf (510.2 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdf (380.5 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-11uh2.pdf (450.2 KB)
Metody-badan-w-naukach-historycznych-18-MBwNH-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metody-badan-w-naukach-historycznych-18-MBwNH-11uh2.pdf (424.0 KB)
Badania-dziejow-kultury-18-BDK-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-kultury-18-BDK-11uh2.pdf (485.4 KB)
Badania-dziejow-globalnych-18-BDG-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-globalnych-18-BDG-11uh2.pdf (510.0 KB)

I rok, semestr 2

Laboratorium-pedagogiczne-przygotowanie-18-LPed.2PP-12uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-pedagogiczne-przygotowanie-18-LPed.2PP-12uhisn2.pdf (467.9 KB)
Badania-dziejow-idei-politycznych-18-BDIP-12uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-idei-politycznych-18-BDIP-12uh2.pdf (618.8 KB)
Podstawy-pedagogiki-18-PPed.2c-12uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-pedagogiki-18-PPed.2c-12uhisn2.pdf (537.2 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdf (380.5 KB)
Laboratorium-pedagogiczne-ewaluacja-18-LPed.2EP-12uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-pedagogiczne-ewaluacja-18-LPed.2EP-12uhisn2.pdf (539.5 KB)
Podstawy-psychologii-18-PPsy.2c-12uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-psychologii-18-PPsy.2c-12uhisn2.pdf (461.7 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-12uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-12uh2.pdf (450.2 KB)
Dydaktyka-historii-II-cw.-18-DH.2c-12uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-historii-II-cw.-18-DH.2c-12uhisn2.pdf (785.0 KB)
Dydaktyka-Historii-II-wyk.-18-DH.2w-12uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-Historii-II-wyk.-18-DH.2w-12uhisn2.pdf (497.5 KB)
Badania-dziejow-gospodarczych-18-BDGosp-12uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-gospodarczych-18-BDGosp-12uh2.pdf (475.9 KB)

II rok, semestr 3

Edukacja-historyczna-badania-w-dzialaniu-18-EHBwD-23uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edukacja-historyczna-badania-w-dzialaniu-18-EHBwD-23uhisn2.pdf (506.0 KB)
Etyczny-wymiar-historii-18-EWH-23uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Etyczny-wymiar-historii-18-EWH-23uhisn2.pdf (510.0 KB)
Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.2-przygotowanie-do-praktyk-18-LDH.2PP-23uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.2-przygotowanie-do-praktyk-18-LDH.2PP-23uhisn2.pdf (427.7 KB)
Historia-cyfrowa-dla-nauczycieli-18-HCdN-23uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-cyfrowa-dla-nauczycieli-18-HCdN-23uhisn2.pdf (418.8 KB)
Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.-2-ewaluacja-praktyk-18-LDH.2EP-23uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.-2-ewaluacja-praktyk-18-LDH.2EP-23uhisn2.pdf (427.6 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-23uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-23uh2.pdf (450.2 KB)
Praktyki-zawodowe-z-historii-w-szkole-ponadpodstawowej-18-PZHwSPP-23uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Praktyki-zawodowe-z-historii-w-szkole-ponadpodstawowej-18-PZHwSPP-23uhisn2.pdf (640.6 KB)

II rok, semestr 4

Dydaktyka-performatywna-dla-historykow-18-DPdHkon-24uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-performatywna-dla-historykow-18-DPdHkon-24uhisn2.pdf (506.6 KB)
Wizualne-reprezentacje-przeszlosci-18-WRP-24uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wizualne-reprezentacje-przeszlosci-18-WRP-24uhisn2.pdf (511.8 KB)
Edukacja-historyczno-regionalna-projekt-badawczy-18-EHR-24uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edukacja-historyczno-regionalna-projekt-badawczy-18-EHR-24uhisn2.pdf (518.6 KB)
Dydaktyka-performatywna-dla-historykow-18-DPdHwar-24uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-performatywna-dla-historykow-18-DPdHwar-24uhisn2.pdf (519.3 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-24uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-24uh2.pdf (450.2 KB)
Literackie-reprezentacje-przeszlosci-18-LRP-u24hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Literackie-reprezentacje-przeszlosci-18-LRP-u24hisn2.pdf (515.1 KB)
Retoryka-w-edukacji-historycznej-18-RwEH-24uhisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Retoryka-w-edukacji-historycznej-18-RwEH-24uhisn2.pdf (497.7 KB)