Historia specjalność nauczycielska (DL-HISN) lic

I rok, semestr 1

Wprowadzenie-do-specjalnosci-historycznych-18-WdSH-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-specjalnosci-historycznych-18-WdSH-11h2.pdf (465.1 KB)
Pradzieje-ziem-polskich-wyk.-18-PZPw-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pradzieje-ziem-polskich-wyk.-18-PZPw-11h2.pdf (499.1 KB)
Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdf (443.4 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-wyk.-18-HSBWw-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-wyk.-18-HSBWw-11h2.pdf (506.5 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-zrodla-18-HSBWpz-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-zrodla-18-HSBWpz-11h2.pdf (507.8 KB)
Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11h2.pdf (341.5 KB)
Pradzieje-ziem-polskich-cw.-18-PZPc-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pradzieje-ziem-polskich-cw.-18-PZPc-11h2.pdf (498.5 KB)
E-historia-18-E-Hist-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF E-historia-18-E-Hist-11h2.pdf (432.2 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-cw.-18-HSBWc-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-cw.-18-HSBWc-11h2.pdf (481.6 KB)

I rok, semestr 2

Formy-wypowiedzi-akademickiej-18-FWA-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Formy-wypowiedzi-akademickiej-18-FWA-12h2.pdf (499.3 KB)
Jezyk-lacinski-18-JLac-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-lacinski-18-JLac-12h2.pdf (481.9 KB)
Podstawy-dydaktyki-wyk.-18-PDw-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-dydaktyki-wyk.-18-PDw-12hisn2.pdf (674.9 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-cw.-18-HSGiRc-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-cw.-18-HSGiRc-12h2.pdf (597.9 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-zrodla-18-HSGiRpz-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-zrodla-18-HSGiRpz-12h2.pdf (512.7 KB)
Podstawy-dydaktyki-war.-18-PDwar-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-dydaktyki-war.-18-PDwar-12hisn2.pdf (608.4 KB)
Pierwsza-pomoc-przedmedyczna-18-PPP-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pierwsza-pomoc-przedmedyczna-18-PPP-12hisn2.pdf (498.0 KB)
Bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-18-BUwS-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-18-BUwS-12hisn2.pdf (494.4 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-wyk.-18-HSGiRw-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-wyk.-18-HSGiRw-12h2.pdf (509.6 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)
Podstawy-psychologii-I-wyk.-18-PPsy.1w-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-psychologii-I-wyk.-18-PPsy.1w-12hisn2.pdf (492.1 KB)
Podstawy-pedagogiki-I-wyk.-18-PPed.1w-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-pedagogiki-I-wyk.-18-PPed.1w-12hisn2.pdf (502.2 KB)
Podstawy-pedagogiki-I-cw.-18-PPed.1c-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-pedagogiki-I-cw.-18-PPed.1c-12hisn2.pdf (504.0 KB)
Podstawy-psychologii-I-cw.-18-PPsy.1c-12hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-psychologii-I-cw.-18-PPsy.1c-12hisn2.pdf (498.0 KB)

II rok, semestr 3

Praktyka-psychologiczno-pedagogiczna-w-szkole-podstawowej-cz.-1-18-PPPwSP-23hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Praktyka-psychologiczno-pedagogiczna-w-szkole-podstawowej-cz.-1-18-PPPwSP-23hisn2.pdf (553.0 KB)
Dydaktyka-historii-cz.-1-cw.-18-DH.1c-23hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-historii-cz.-1-cw.-18-DH.1c-23hisn2.pdf (530.6 KB)
Jezyk-lacinski-18-JLac-23h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-lacinski-18-JLac-23h1.pdf (507.4 KB)
Historia-Polski-w-sred.-cw.-18-HSPLc-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-w-sred.-cw.-18-HSPLc-23h2.pdf (501.3 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Laboratorium-pedagogiczne-cz.-1.-przygotowanie-do-praktyk-18-LPed.1PP-23hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-pedagogiczne-cz.-1.-przygotowanie-do-praktyk-18-LPed.1PP-23hisn2.pdf (502.2 KB)
Historia-powszechna-w-sred.-cw.-18-HSPc-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-w-sred.-cw.-18-HSPc-23h2.pdf (510.5 KB)
Laboratorium-psychologiczne-cz.-1-przygotowanie-do-praktyk-18-LPsy.1PP-23hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-psychologiczne-cz.-1-przygotowanie-do-praktyk-18-LPsy.1PP-23hisn2.pdf (496.7 KB)
Historia-powszechna-w-sred.-wyk.-18-HSPw-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-w-sred.-wyk.-18-HSPw-23h2.pdf (483.7 KB)
Historia-sred.-zrodla-18-HSpz-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-sred.-zrodla-18-HSpz-23h2.pdf (500.3 KB)
Dydaktyka-historii-cz.-1-wyk.-18-DH.1w-23hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka-historii-cz.-1-wyk.-18-DH.1w-23hisn2.pdf (529.6 KB)
Historia-historiografii-18-HH-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-historiografii-18-HH-23h2.pdf (381.2 KB)
Historia-Polski-w-sred.-wyk.-18-HSPLw-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-w-sred.-wyk.-18-HSPLw-23h2.pdf (501.4 KB)
Laboratorium-pedagogiczne-cz.-1-ewaluacja-praktyk-18-LPed.1EP-23hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-pedagogiczne-cz.-1-ewaluacja-praktyk-18-LPed.1EP-23hisn2.pdf (505.3 KB)

II rok, semestr 4

Praktyki-zawodowe-Historia-w-szkole-podstawowej-cz.-1-18-PZHwSP.1-24hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Praktyki-zawodowe-Historia-w-szkole-podstawowej-cz.-1-18-PZHwSP.1-24hisn2.pdf (470.0 KB)
Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPc-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPc-24h2.pdf (541.1 KB)
Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPw-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPw-24h2.pdf (524.1 KB)
Wspolczesne-koncepcje-swiadomosci-historycznej-18-WKSH-24hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wspolczesne-koncepcje-swiadomosci-historycznej-18-WKSH-24hisn2.pdf (492.3 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPLc-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPLc-24h2.pdf (552.5 KB)
Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.1-przygotowanie-do-praktyk-18-LDH.1PP-24hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.1-przygotowanie-do-praktyk-18-LDH.1PP-24hisn2.pdf (438.6 KB)
Metodologia-historii-18-MH-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metodologia-historii-18-MH-24h2.pdf (345.2 KB)
Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPLw-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPLw-24h2.pdf (549.8 KB)
Podstawy-przedsiebiorczosci-18-PP-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-przedsiebiorczosci-18-PP-24h2.pdf (507.3 KB)
Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.1-ewaluacja-praktyk-18-LDH.1EP-24hisn2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Laboratorium-dydaktyki-historii-cz.1-ewaluacja-praktyk-18-LDH.1EP-24hisn2.pdf (436.5 KB)

III rok, semestr 5

Historia-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HXIXPc-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HXIXPc-35h1.pdf (480.5 KB)
Literatura-w-edukacji-18-LwEH-35hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Literatura-w-edukacji-18-LwEH-35hisn1.pdf (521.6 KB)
Historia-Polski-XIX-w.-cw.-18-HXIXPLc-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XIX-w.-cw.-18-HXIXPLc-35h1.pdf (483.5 KB)
Historia-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPw-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPw-35h1.pdf (484.0 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Regionalizm-w-edukacji-18-RwEH-35hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Regionalizm-w-edukacji-18-RwEH-35hisn1.pdf (611.4 KB)
Historia-XIX-w.-zrodla-18-HXIXpz-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XIX-w.-zrodla-18-HXIXpz-35h1.pdf (491.1 KB)
Historia-Polski-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPLw-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPLw-35h1.pdf (485.4 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Kultura-historyczna-cw.-18-KH-35hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-historyczna-cw.-18-KH-35hisn1.pdf (468.6 KB)
Dydaktyka historii w Szkole Podstawowej wyk. 18-DHwSzPw-35hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Dydaktyka historii w Szkole Podstawowej wyk. 18-DHwSzPw-35hisn1.pdf (589.4 KB)

III rok, semestr 6

Edukacja-miedzykulturowa-18-EM-36hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edukacja-miedzykulturowa-18-EM-36hisn1.pdf (870.8 KB)
Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPw-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPw-36h1.pdf (546.2 KB)
Kultura-historyczna-cw.-18-KHc-36hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-historyczna-cw.-18-KHc-36hisn1.pdf (501.2 KB)
Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPc-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPc-36h1.pdf (548.7 KB)
Historia-Polski-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPLc-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPLc-36h1.pdf (484.3 KB)
HIstoria-Polski-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPLw-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF HIstoria-Polski-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPLw-36h1.pdf (484.2 KB)
Kultura-historyczna-war.-18-KHwar-36hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kultura-historyczna-war.-18-KHwar-36hisn1.pdf (290.1 KB)
Sztuki-wizualne-w-edukacji-18-SWwEH-36hisn1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Sztuki-wizualne-w-edukacji-18-SWwEH-36hisn1.pdf (574.1 KB)
Historia-XX-i-XXI-w.-zrodla-18-HXXIpz-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XX-i-XXI-w.-zrodla-18-HXXIpz-36h1.pdf (490.5 KB)