Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - II stopień

I rok, semestr 1

Seminarium-magisterskie-18-SEM-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-11uh2.pdf (450.2 KB)
Badania-dziejow-kultury-18-BDK-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-kultury-18-BDK-11uh2.pdf (485.4 KB)
Badania-dziejow-globalnych-18-BDG-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-globalnych-18-BDG-11uh2.pdf (510.0 KB)
Metody-badan-w-naukach-historycznych-18-MBwNH-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metody-badan-w-naukach-historycznych-18-MBwNH-11uh2.pdf (424.0 KB)
Badania-dziejow-regionalnych-18-BDR-11uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-regionalnych-18-BDR-11uh2.pdf (510.2 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdf (380.5 KB)

I rok, semestr 2

Badania-dziejow-gospodarczych-18-BDGosp-12uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-gospodarczych-18-BDGosp-12uh2.pdf (475.9 KB)
Praktyka-w-archiwach-18-PrwA-12uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Praktyka-w-archiwach-18-PrwA-12uarch2.pdf (470.3 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-SPEC-60-E.pdf (380.5 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-12uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-12uh2.pdf (450.2 KB)
Teoria-i-metodyka-wyk.-18-TiMAw-12uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Teoria-i-metodyka-wyk.-18-TiMAw-12uarch2.pdf (485.7 KB)
Badania-dziejow-idei-politycznych-18-BDIP-12uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Badania-dziejow-idei-politycznych-18-BDIP-12uh2.pdf (618.8 KB)
Teoria-i-metodyka-cw.-18-TiMAc-12uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Teoria-i-metodyka-cw.-18-TiMAc-12uarch2.pdf (450.8 KB)
Zarzadzanie-archiwami-18-ZA-12uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zarzadzanie-archiwami-18-ZA-12uarch2.pdf (613.9 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)

II rok, semestr 3

Administracja-elektroniczna-18-AE-12uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Administracja-elektroniczna-18-AE-12uarch2.pdf (461.3 KB)
Edukacja,-popularyzacji-i-PR-18-EPiPRwA-23uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edukacja,-popularyzacji-i-PR-18-EPiPRwA-23uarch2.pdf (578.3 KB)
Paleografia-lacinska-18-Pl-23uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Paleografia-lacinska-18-Pl-23uarch2.pdf (323.4 KB)
Kancelaria-tajna-i-ochrona-inf.-niejawnych-18-KTiOIN-23uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Kancelaria-tajna-i-ochrona-inf.-niejawnych-18-KTiOIN-23uarch2.pdf (543.3 KB)
Edytorstwo-zrodel-historycznych-18-EZH-23uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Edytorstwo-zrodel-historycznych-18-EZH-23uarch2.pdf (437.9 KB)
Objazd-naukowy-18-ON-23uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Objazd-naukowy-18-ON-23uarch2.pdf (433.5 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-23uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-23uh2.pdf (450.2 KB)

II rok, semestr 4

Ochrona-dziedzictwa-kulturowego-18-ODK-24uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Ochrona-dziedzictwa-kulturowego-18-ODK-24uarch2.pdf (528.5 KB)
Seminarium-magisterskie-18-SEM-24uh2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Seminarium-magisterskie-18-SEM-24uh2.pdf (450.2 KB)
Zarzadzanie-informacje-wyk.-18-ZIw-24uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zarzadzanie-informacje-wyk.-18-ZIw-24uarch2.pdf (333.2 KB)
Archiwa-zagraniczne-i-miedzynar.-wspolraca-18-AZiMWA-24uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Archiwa-zagraniczne-i-miedzynar.-wspolraca-18-AZiMWA-24uarch2.pdf (506.2 KB)
Zarzadzanie-informacja-war.-18-ZIwar-24uarch2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zarzadzanie-informacja-war.-18-ZIwar-24uarch2.pdf (536.1 KB)