Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - I stopień

I rok, semestr 1

Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Szkolenie-biblioteczne-18-SzBib-11h2.pdf (443.4 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-wyk.-18-HSBWw-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-wyk.-18-HSBWw-11h2.pdf (506.5 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-zrodla-18-HSBWpz-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-zrodla-18-HSBWpz-11h2.pdf (507.8 KB)
Pradzieje-ziem-polskich-cw.-18-PZPc-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pradzieje-ziem-polskich-cw.-18-PZPc-11h2.pdf (498.5 KB)
Wprowadzenie-do-specjalnosci-historycznych-18-WdSH-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-specjalnosci-historycznych-18-WdSH-11h2.pdf (465.1 KB)
E-historia-18-E-Hist-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF E-historia-18-E-Hist-11h2.pdf (432.2 KB)
Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-cw.-18-HSBWc-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnego-Bliskiego-Wschodu-cw.-18-HSBWc-11h2.pdf (481.6 KB)
Pradzieje-ziem-polskich-wyk.-18-PZPw-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Pradzieje-ziem-polskich-wyk.-18-PZPw-11h2.pdf (499.1 KB)
Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-historii-18-WdH-11h2.pdf (341.5 KB)

I rok, semestr 2

Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-zrodla-18-HSGiRpz-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-zrodla-18-HSGiRpz-12h2.pdf (512.7 KB)
Podstawy-archiwistyki-wyk.-18-Paw-12archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-archiwistyki-wyk.-18-Paw-12archiw2.pdf (524.1 KB)
Podstawy-archiwistyki-cw.-18-Pac-12archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-archiwistyki-cw.-18-Pac-12archiw2.pdf (542.1 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-cw.-18-HSGiRc-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-cw.-18-HSGiRc-12h2.pdf (597.9 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Rozwoj-form-kancelaryjnych-wyk.-18-RFKw-12archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Rozwoj-form-kancelaryjnych-wyk.-18-RFKw-12archiw2.pdf (528.3 KB)
Jezyk-lacinski-18-JLac-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-lacinski-18-JLac-12h2.pdf (481.9 KB)
Formy-wypowiedzi-akademickiej-18-FWA-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Formy-wypowiedzi-akademickiej-18-FWA-12h2.pdf (499.3 KB)
Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-wyk.-18-HSGiRw-12h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-starozytnej-Grecji-i-Rzymu-wyk.-18-HSGiRw-12h2.pdf (509.6 KB)
Rozwoj-form-kancelaryjnych-war.-18-RFKwar-12archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Rozwoj-form-kancelaryjnych-war.-18-RFKwar-12archiw2.pdf (519.7 KB)
Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Nauki pomocnicze historii 18-NPH-12h2 2021-07-26.pdf (506.4 KB)

II rok, semestr 3

Podstawy-biurowosci-i-kancelarii-18-PBiKW-23archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-biurowosci-i-kancelarii-18-PBiKW-23archiw2.pdf (507.5 KB)
18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF 18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Zarzadzanie-dokumentacja-wspolczesna-wyk.-18-ZDWw-23archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zarzadzanie-dokumentacja-wspolczesna-wyk.-18-ZDWw-23archiw2.pdf (523.3 KB)
Historia-Polski-w-sred.-wyk.-18-HSPLw-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-w-sred.-wyk.-18-HSPLw-23h2.pdf (501.4 KB)
Historia-powszechna-w-sred.-wyk.-18-HSPw-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-w-sred.-wyk.-18-HSPw-23h2.pdf (483.7 KB)
Jezyk-lacinski-18-JLac-23h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-lacinski-18-JLac-23h1.pdf (507.4 KB)
Historia-historiografii-18-HH-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-historiografii-18-HH-23h2.pdf (381.2 KB)
Historia-powszechna-w-sred.-cw.-18-HSPc-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-w-sred.-cw.-18-HSPc-23h2.pdf (510.5 KB)
Zarzadzanie-dokumentacja-wspolczesna-cw.-18-ZDWc-23archiw2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zarzadzanie-dokumentacja-wspolczesna-cw.-18-ZDWc-23archiw2.pdf (522.2 KB)
18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF 18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Historia-Polski-w-sred.-cw.-18-HSPLc-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-w-sred.-cw.-18-HSPLc-23h2.pdf (501.3 KB)
Historia-sred.-zrodla-18-HSpz-23h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-sred.-zrodla-18-HSpz-23h2.pdf (500.3 KB)

II rok, semestr 4

Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPLc-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPLc-24h2.pdf (552.5 KB)
Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPc-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-cw.-18-HNPc-24h2.pdf (541.1 KB)
Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPw-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPw-24h2.pdf (524.1 KB)
Podstawy-przedsiebiorczosci-18-PP-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Podstawy-przedsiebiorczosci-18-PP-24h2.pdf (507.3 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Historia-XVI-XVIII-w.-zrodla-18-HNpz-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XVI-XVIII-w.-zrodla-18-HNpz-24h2.pdf (517.5 KB)
Metodologia-historii-18-MH-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metodologia-historii-18-MH-24h2.pdf (345.2 KB)
Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPLw-24h2.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XVI-XVIII-w.-wyk.-18-HNPLw-24h2.pdf (549.8 KB)

III rok, semestr 5

Historia-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HXIXPc-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XIX-w.-cw.-18-HXIXPc-35h1.pdf (480.5 KB)
Profilaktyka-i-konserwacja-18-PiK-35archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Profilaktyka-i-konserwacja-18-PiK-35archiw1.pdf (570.6 KB)
Prawo-archiwalne-wyk.-18-PrArw-35archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawo-archiwalne-wyk.-18-PrArw-35archiw1.pdf (394.0 KB)
Historia-Polski-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPLw-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPLw-35h1.pdf (485.4 KB)
Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-angielski-18-ANG-A2-120-18-ANG-B1-120-18-ANG-B2.1-120-18-ANG-B2.2-120.pdf (586.0 KB)
Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Jezyk-niemiecki-18-NIE-A2-120-18-NIE-B1-120-18-NIE-B2.1-120-18-NIE-B2.2-120.pdf (381.3 KB)
Historia-Polski-XIX-w.-cw.-18-HXIXPLc-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XIX-w.-cw.-18-HXIXPLc-35h1.pdf (483.5 KB)
Historia-XIX-w.-zrodla-18-HXIXpz-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XIX-w.-zrodla-18-HXIXpz-35h1.pdf (491.1 KB)
Prawo-archiwalne-cw.-18-PrArc-35archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawo-archiwalne-cw.-18-PrArc-35archiw1.pdf (395.0 KB)
Logistyka-archiwalna-18-LA-35archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Logistyka-archiwalna-18-LA-35archiw1.pdf (636.5 KB)
Historia-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPw-35h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XIX-w.-wyk.-18-HXIXPw-35h1.pdf (484.0 KB)

III rok, semestr 6

Prawo-administracyjne-18-PrAdw-36archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Prawo-administracyjne-18-PrAdw-36archiw1.pdf (496.0 KB)
Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPw-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPw-36h1.pdf (546.2 KB)
Metodyka-opracowania-dokumentacji-war.-18-MODWwar-36archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metodyka-opracowania-dokumentacji-war.-18-MODWwar-36archiw1.pdf (539.1 KB)
Historia-XX-i-XXI-w.-zrodla-18-HXXIpz-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-XX-i-XXI-w.-zrodla-18-HXXIpz-36h1.pdf (490.5 KB)
HIstoria-Polski-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPLw-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF HIstoria-Polski-XX-i-XXI-w.-wyk.-18-HXXIPLw-36h1.pdf (484.2 KB)
Historia-Polski-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPLc-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-Polski-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPLc-36h1.pdf (484.3 KB)
Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPc-36h1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Historia-powszechna-XX-i-XXI-w.-cw.-18-HXXIPc-36h1.pdf (548.7 KB)
Metodyka-opracowania-dokumentacji-wyk.-18-MODWw-36archiw1.pdfObowiązującyAdam Kaja
PDF
Pobierz PDF Metodyka-opracowania-dokumentacji-wyk.-18-MODWw-36archiw1.pdf (482.9 KB)