Historia

Studia I stopnia - I i II rok

Program główny wraz ze specjalnościami

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Wykłady monograficzne

Studia I stopnia - III rok

Archiwistyka i zarz. dok.
Historia nauczycielska
Historia ogólna
Historia wojskowości
Mediewistyka
Polityka i media w dziejach
Ścieżki międzyprzedmiotowe-licencjat

Studia I stopnia - III rok historii, secj. nauczycielska / program przejściowy /

Studia II stopnia

Program główny wraz ze specjalnościami

Ścieżki międzyprzedmiotowe
Wykłady mistrzowskie

Studia stacjonarne I stopnia – program od roku 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia – program od roku 2020/2021
Program główny wraz ze specjalnościami
Ścieżki międzyprzedmiotowe
Wykłady mistrzowskie

Studia stacjonarne II rok licencjackie w roku 2020/2021
Archiwistyka i zarz. dok.
Historia nauczycielska
Historia ogólna
Historia wojskowości
Mediewistyka
Polityka i media w dziejach
Ścieżki międzyprzedmiotowe-licencjat

Studia stacjonarne III rok licencjackie w roku 2020/2021
Archiwistyka i zarz. dok.
Historia nauczycielska
Historia ogólna
Historia wojskowości
Mediewistyka
Polityka i media w dziejach
Ścieżki międzyprzedmiotowe-licencjat

Program przejściowy dla specjalności nauczycielskiej w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

Studia stacjonarne II rok magisterskie w roku 2020/2021
Archiwistyka i zarz. dok. od 2017-18
Historia nauczycielska-bez kont. od 2017-18
Historia nauczycielska-kont. od 2017-18
Historia ogólna od 2017-18
Historia wojskowości od 2017-18
Mediewistyka od 2017-18
Polityka i media w dziejach od 2017-18
Socjoekonomika od 2017-18
Specjalność historyczno-ekonomiczna od 2017-18
Kultura klasyczna od 2017-18
Ścieżki międzyprzedmiotowe-mgr - od 2017-18

Studia niestacjonarne eksternistyczne (rok akad. 2020/21 - ostatni rok studiów. Od roku akad. 2021/22 studia eksternistyczne będą wygaszone)

Studia I stopnia

Studia II stopnia