Studia eksternistyczne

Opiekun studiów eksternistycznych dr hab. Anna Kotłowska

Zasady organizacji studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Historii UAM


UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
(ZAOCZNYCH I EKSTERNISTYCZNYCH)

Wiadomość, opublikowana 14-02-2018

Sz. Państwo!

Informujemy, że przedmioty podstawowe (obowiązkowe) dla danego kierunku wszystkich stopni studiów zostaną przypisane Państwu przez koordynatora USOS. Natomiast wszystkie obowiązkowe zajęcia obieralne będą Państwu przypisane po otrzymaniu odpowiednich informacji.

W związku z tym prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: histwn@amu.edu.pl

informacji o wybranych przez Państwa prowadzących i tematów następujących zajęć (odpowiednio do Państwa programu i roku studiów):

Licencjat - I rok semestr 1:

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa (historia ogólna dwie),

- jeden wykład monograficzny.

Licencjat - I rok semestr 2:

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa (historia ogólna trzy) (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład monograficzny,

- wybrany język obcy nowożytny.

Licencjat - II rok semestr 3:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (historia ogólna cztery) (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład monograficzny.

Licencjat - II rok semestr 4:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (historia ogólna pięć) (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład monograficzny.

Licencjat - III rok semestr 5:

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa (historia ogólna cztery) (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład monograficzny,

- proseminarium licencjackie,

- seminarium licencjackie.

Licencjat - III rok semestr 6:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (historia ogólna pięć) (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład monograficzny.

Studia drugiego stopnia (z wyjątkiem Historii ogólnej i Archiwistyki) - I rok semestr 1:

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa,

- jeden wykład mistrzowski,

- wybrany język obcy nowożytny,

- seminarium magisterskie.

Studia drugiego stopnia (z wyjątkiem Historii ogólnej i Archiwistyki) - I rok semestr 2:

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład mistrzowski.

Studia drugiego stopnia (z wyjątkiem Historii ogólnej i Archiwistyki) - II rok semestr 3:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład mistrzowski.

Studia drugiego stopnia (z wyjątkiem Historii ogólnej i Archiwistyki) - II rok semestr 4:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład mistrzowski.

Studia drugiego stopnia (HISTORIA OGÓLNA) - I rok semestr 1:

- wybrana miedzyprzedmiotowa ścieżka specjalizacyjna,

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa,

- jeden wykład mistrzowski,

- wybrany język obcy nowożytny,

- seminarium magisterskie.

Studia drugiego stopnia (HISTORIA OGÓLNA) - I rok semestr 2:

- jedna ścieżka międzyprzedmiotowa (łącznie z kontynuowanymi),

- jeden wykład mistrzowski.

Studia drugiego stopnia (HISTORIA OGÓLNA) - II rok semestr 3:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (łącznie z kontynuowanymi).

Studia drugiego stopnia (HISTORIA OGÓLNA) - II rok semestr 4:

- dwie ścieżki międzyprzedmiotowe (łącznie z kontynuowanymi).

Studia drugiego stopnia (ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ) - I rok semestr 1:

- wybrana miedzyprzedmiotowa archiwistyczna ścieżka specjalizacyjna (dla kontynuujących specjalność lub ją rozpoczczynających,

- jeden wykład mistrzowski,

- wybrany język obcy nowożytny,

- seminarium magisterskie.

Studia drugiego stopnia (ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ) - I rok semestr 2:

- jeden wykład mistrzowski.

W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko, nr albumu (lub nr PESEL) oraz kierunek, semestr, stopień i rok studiów.