Praktyki i staże

Praktyki dla studentów specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Opiekun praktyk prof. UAM dr hab. Rafał Galuba, galuba@amu.edu.pl

dr Magdalena Biniaś-Szkopek e-mail: m.b.szkopek@gmail.com

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych 2020

Załącznik 2 program praktyk I

Załącznik 3 Ramowy program II

Praktyki dla studentów specjalności nauczycielskiej

Opiekun praktyk psychologiczno-pedagogicznych dr Justyna Strykowska – Nowakowska, strykow1@poczta.onet.pl

Humanistyka w szkole - załączniki

Specjalizacja nauczycielska - załączniki

Opiekun praktyk dydaktycznych (studia stacjonarne) dr Justyna Budzińska, jbudzinska@poczta.onet.pl

Regulamin praktyk dydaktycznych dla studiów I stopnia

Regulamin praktyk dydaktycznych dla studiów II stopnia

Regulamin I st. Humanistyka w szkole

Arkusz efektów, historia, Humanistyka w szkole, I st. nauczyciel

Arkusz efektów, historia, Humanistyka w szkole, I st. student

Arkusz efektów, historia, I st. nauczyciel.

Arkusz efektów, historia, I st. student.

Arkusz efektów, historia, II st. nauczyciel

Arkusz efektów, historia, II st. student

Arkusz efektów, WOS, I st. nauczyciel.

Arkusz efektów, WOS, I st. student.

Dzienniczek praktyk dydaktycznych i-pedagogicznych, historia nauczycielska

Regulamin praktyk WOS dla studiów I stopnia

Nieobowiązkowe praktyki studenckie

Krok po kroku

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem nieobowiązkowych praktyk studenckich wybierz sobie instytucję/firmę, w której chcesz odbyć praktykę i zapoznaj się z regulaminem nieobowiązkowych praktyk studenckich.

Skontaktuj się z uczelnianym opiekunem praktyk na Twojej specjalności, który udzieli Ci niezbędnych informacji.

Opiekunowie praktyk:

dr Anna Piesiak-Robak anna-piesiak@wp.pl

dr Jan Miłosz  janmilosz@wp.pl

dr Lucyna Błażejczyk-Majka, e-mail: majkal@amu.edu.pl

dr Karol Kościelniak karol_koscielniak@poczta.onet.pl

Wydrukuj poniższe dokumenty (porozumienie o współpracy w 2 egzemplarzach) i zanieś do wybranej instytucji/firmy w celu ich wypełnienia przez Twojego przyszłego opiekuna praktyk.

Wypełnione dokumenty przynieś do swojego uczelnianego opiekuna praktyk oraz zaświadczenie/polisę, że jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Niezbędne formalności należy wypełnić przed rozpoczęciem praktyk

Po zakończeniu nieobowiązkowej praktyki studenckiej, student zobowiązany jest to złożenia dzienniczka praktyk i Zaświadczenie o odbyciu nieobowiązkowej praktyki studenckiej u uczelnianego opiekuna praktyk.

Przydatne linki

Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier)

www.biurokarier.amu.edu.pl