Opiekunowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Historii

Biuro Obsługi Studenta (BOS): Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań – I piętro / www.bosch.amu.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia: prof. UAM dr hab. Katarzyna BALBUZA, mail: balbuza@amu.edu.pl, tel. +48 539 535 056

Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Historii ds. studenckich i wsparcia studentów z niepełnosprawnościami: dr hab. Bernadetta Manyś (eustachy@amu.edu.pl)

dyżur stacjonarny w BOS (Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań, gab. 2.147): wtorki 9.00-10.30 (sem. zimowy 2020/21)

dyżur na MS Teams: czwartki 9.00-10.00 (sem. zimowy 2020/21)


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

HISTORIA

Grupy

Podział studentów wg porządku alfabetycznego

Opiekunowie rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I rok – 1. semestr

Historia Ogólna

 

Prof. Jan Miłosz

(historia ogólna)

jan.milosz@amu.edu.pl

61/8291526

3.140

Historia, spec. nauczycielska

 

Dr Justyna Budzińska

(historia specjalność nauczycielska)

justyna.budzinska@amu.edu.pl

61/8291472

3.53

Historia, spec. archiwistyka

 

Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek

(archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)

biszkopt@amu.edu.pl

61/8291465

3.13

Historia, spec. archiwistyka

 

Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

(archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)

zuzanna.jaskowska@amu.edu.pl

61/8291465

3.97

Historia, specj. Polityka i media w dziejach

 

Dr Anna Chudzińska

(polityka i media w dziejach)

anna.piesiak@amu.edu.pl

61/8291473

3.55

Historia, spec. Historia wojskowości

 

Dr Karol Kościelniak

(historia wojskowości)

karol.koscielniak@amu.edu.pl

61/8291530

3.144

Historia, spec. mediewistyka

 

Dr Miłosz Sosnowski

(mediewistyka)

milosz.sosnowski@amu.edu.pl

61/8291534

3.148

II rok

Specjalność

Opiekunowie rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

Historia (ogólna)

Dr Romuald Rydz

romuald.rydz@amu.edu.pl

61/8291515

3.119

Historia, specj. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek

Dr Wojciech Sajkowski

biszkopt@amu.edu.pl

wojciech.sajkowski@amu.edu.pl

61/ 8291414

61/ 829 1517

3.13

3.50

Historia, specj. nauczycielska

Dr Andrea Mariani

andrea.mariani@amu.edu.pl

61/8291470

3.51

Historia, specj. polityka i media w dziejach

Prof. Sebastian Paczos

sebastian.paczos@amu.edu.pl

61/8291474

3.55

Historia, specj. historia wojskowości

Dr Karol Kościelniak

karol.koscielniak@amu.edu.pl

61/8291530

3.144

Historia, specj. mediewistyka

Prof. Adam Krawiec

adam.krawiec@amu.edu.pl

61/8291498

3.112

III rok

Specjalność

Opiekunowie rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

Historia (ogólna)

Prof. Anita Napierała

Prof. Igor Kraszewski

anita.napierala@amu.edu.pl igor.kraszewski@amu.edu.pl

61/8291506

61/8291495

3.120

3.144

Historia, specj. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dr Anna Chudzińska

Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek

anna.piesiak@amu.edu.pl

biszkopt@amu.edu.pl

61/8291473

3.55

Historia, specj. nauczycielska

Prof. Agnieszka Jakuboszczak

jakobosz@amu.edu.pl

61/8291470

3.85

Historia, specj. historia wojskowości

Dr Karol Kościelniak

karol.koscielniak@amu.edu.pl

61/8291530

3.144

Historia, specj. mediewistyka

Prof. Adam Krawiec

adam.krawiec@amu.edu.pl

61/8291498

3.112

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

HISTORIA

Grupy (podział alfabetyczny)

Nazwiska studentów

Opiekunowie rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I rok – 1. semestr

Historia ogólna + Historia, spec. Historia wojskowości + Historia, spec. mediewistyka

Dr Karol Kościelniak

karol.koscielniak@amu.edu.pl

61/8291530

3.144

Historia, spec. archiwistyka

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

(archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)

magdalena.heruday-kielczewska@amu.edu.pl

61/8291465

3.97

Historia, spec. Nauczycielska + Historia, spec. Polityka i media w dziejach

Prof. Bernadetta Manyś (historia ogólna)

bernadetta.manys@amu.edu.pl

61/8291494

3.84

Historia, Kultura Klasyczna

Prof. Łukasz Różycki 

(historia ogólna)

lukasz.rozycki@amu.edu.pl

61/8291454

3.29

II rok

Specjalności

Opiekunowie rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

Historia (ogólna)

Prof. Agnieszka Sawicz

agnieszka.sawicz@amu.edu.pl

61/8291477

3.58

Historia, specj. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

magdalena.heruday-kielczewska@amu.edu.pl

61/8291465

3.97

Historia, specj. nauczycielska

Dr Regina Pacanowska

regina.pacanowska@amu.edu.pl

61/8291496

3.144

Historia, specj. historia wojskowości

Dr Karol Kościelniak

karol.koscielniak@amu.edu.pl

61/8291530

3.144

Historia, specj. mediewistyka

Prof. Adam Krawiec

adam.krawiec@amu.edu.pl

61/8291498

3.112

Kultura klasyczna

Prof. Łukasz Różycki

lukasz.rozycki@amu.edu.pl

61/ 8291454

3.29

Niestacjonarne studia eksternistyczne

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

III rok (I stopień)

Prof. Anna Kotłowska

anna.kotlowska@amu.edu.pl

61/8291511

3.153

Poznańsko-Kilońskie Studia „Polacy i Niemcy w Europie”

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I-II rok (II stopień)

Dr Alina Hinc

alina.hinc@amu.edu.pl

61/8291486

3.76

Humanistyka w szkole – studia pierwszego stopnia

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I-III rok

Dr Justyna Strykowska-Nowakowska

justyna.strykowska@amu.edu.pl

61/8291491

3.81

Gospodarka i ekonomia w dziejach – studia pierwszego stopnia

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I-III rok

Prof. Lucyna Błażejczyk-Majka

lucyna.blazejczyk-majka@amu.edu.pl

61 829 15 26

3.140

Liberal Arts and Sciences – studia pierwszego stopnia

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I rok

Prof. Łukasz Różycki

lukasz.rozycki@amu.edu.pl

61/ 8291454

3.29

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Wschodoznawstwo

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I rok

dr Eryk Pieszak

eryk.pieszak@amu.edu.pl

61/ 829 14 57

3.32

II rok

dr Marta Studenna-Skrukwa

marta.studenna@amu.edu.pl

61/ 829 14 60

3.35

III rok

dr Piotr Oleksy

piotr.oleksy@amu.edu.pl

61/ 829 14 55

3.30

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

Wschodoznawstwo

Rocznik

Opiekun rocznika

Mail

Numer telefonu służbowego

Numer gabinetu

I rok

dr Eryk Pieszak

eryk.pieszak@amu.edu.pl

61/ 829 14 57

3.32

II rok

dr Bartłomiej Garczyk

garczyk@amu.edu.pl

61/ 829 14 56

3.31