Opiekunowie

WYKAZ OPIEKUNÓW LAT W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(studia stacjonarne, niestacjonarne-eksternistyczne)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

I rok

Dr Romuald Rydz, dr Tytus Mikołajczak (historia ogólna)

Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek, dr Wojciech Sajkowski (archiwistyka i zarządzanie informacją)

Dr Andrea Mariani (historia specjalność nauczycielska)

Dr Karol Kościelniak (historia wojskowości)

Prof. Sebastian Paczos (polityka i media w dziejach)

Prof. Adam Krawiec (mediewistyka)

II rok

Prof. Anita Napierała, prof. Igor Kraszewski (historia ogólna)

Dr Anna Piesiak, prof. Magdalena Biniaś-Szkopek (archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)

Prof. Agnieszka Jakuboszczak (historia specjalność nauczycielska)

Dr Karol Kościelniak (historia wojskowości)

Prof. Adam Krawiec (mediewistyka)

III rok

Dr Miłosz Sosnowski, prof. Ewa Syska (historia ogólna)

Prof. Jan Miłosz (archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)

Dr Justyna Strykowska (historia specjalność nauczycielska)

Dr Karol Kościelniak (historia wojskowości)

Prof. Sebastian Paczos (polityka i media w dziejach)

Prof. Adam Krawiec (mediewistyka)

Studia drugiego stopnia stacjonarne

I rok

Prof. Agnieszka Sawicz, prof. Piotr Pokora (historia ogólna)

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (archiwistyka i zarządzanie informacją)

Dr Regina Pacanowska (historia spec. nauczycielska)

Dr Karol Kościelniak (historia wojskowości)

Prof. Adam Krawiec (mediewistyka)

II rok

Dr Anna Idzikowska-Czubaj (historia ogólna)

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (archiwistyka i zarządzanie informacją)

Prof. Maria Solarska, dr Justyna Budzińska (historia spec. nauczycielska)

Prof. Łukasz Różycki (historia wojskowości)

Niestacjonarne studia eksternistyczne

II-III (I stopień) i II rok (II stopień)

Prof. Anna Kotłowska

Poznańsko-Kilońskie Studia „Polacy i Niemcy w Europie”

I-II rok (II stopień)

Dr Alina Hinc

Humanistyka w szkole – studia pierwszego stopnia

I-III rok

Dr Justyna Strykowska

Gospodarka i ekonomia w dziejach – studia pierwszego stopnia

I-II rok

Prof. Lucyna Błażejczyk-Majka