Minigranty studenckie

Minigranty Wydziału Historii UAM

Konkurs na minigranty jest przeznaczony dla wszystkich studentów Wydziału, niezależnie od kierunku i stopnia studiów oraz dla słuchaczy studium doktoranckiego Wydziału Historii (z pominięciem studentów szkoły doktorskiej nauk humanistycznych UAM).

Głównym zadaniem mnigrantów jest podniesienie jakości kształcenia studentów Wydziału Historii oraz wprowadzenie ich w system składania wniosków na fundusze badawcze.

Konkurs został uruchomiony w styczniu 2020 roku i ma charakter ciągły.

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem rejestracyjnym oraz regulaminem minigrantów.