Konkurs im. Kazimierza Tymienieckiego

Nagroda im. K. Tymienieckiego została ustanowiona w 2004 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Pozaniu oraz Instytutu Historii UAM, który corocznie, do 2019 roku, współfundował nagrodę pieniężną dla autora najlepszej pracy magisterskiej. Od 2020 roku, w związku z przekształceniem Instytutu Historii w Wydział Historii, patronat nad Konkursem przejął powstały w jego miejsce Wydział. Od roku akademickiego 2012/2013, po zmianie regulaminu nagrodę przyznawano również w kategorii najlepsza praca licencjacka.

Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnień podejmuje Kapituła Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego na podstawie arkuszy ocen sporządzanych dla każdej pracy.

W skład Kapituły wchodzą:

a) dwaj współprzewodniczący: Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu oraz dziekan Wydziału Historii UAM,

b) troje samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez Zarząd spośród członków Oddziału wybranych na czteroletnią kadencję,

c) czworo samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez poszczególne Rady Programowe Wydziału Historii UAM, wybranych na czteroletnią kadencję,

d) sekretarz Kapituły – wyznaczany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu.

Członkami w poprzednich składach Kapituły byli: prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. dr hab. Waldemar Łazuga, prof. dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski, prof. UAM dr hab. Bohdan Lapis. Sekretarzem Kapituły w latach 2004-2012 był prof. dr hab. Michał Zwierzykowski, który w latach 2013-2019, jako Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Poznaniu pełnił funkcję współprzewodniczącego.

Aktualny skład Kapituły Nagrody im. K. Tymienieckiego:

Współprzewodniczący:

prof. dr hab. Józef Dobosz – dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza – prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Pozaniu

Członkowie:

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

prof. dr hab. Zbyszko Górczak

Sekretarz:

prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

Zgodnie z regulaminem, promotor może zgłosić do Konkursu w każdym roku akademickim jedną kandydaturę pracy magisterskiej i jedną licencjackiej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, krótką opinię o pracy (maksymalnie 2000 znaków) oraz oświadczenia uczestnika i oświadczenie promotora należy złożyć u sekretarza Kapituły, zaś egzemplarz pracy licencjackiej lub magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy kontakt@pth-poznan.net.pl.

Prace zgłaszane do Konkursu od roku akademickiego 2019/2020 powinny powstać i zostać obronione w ramach czterech realizowanych na Wydziale Historii UAM kierunków studiów: Historii, Humanistyki w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, Gospodarki i ekonomii w dziejach oraz Wschodoznawstwa, w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie, do 15 września w roku przyznawania Nagrody w przypadku pracy licencjackiej oraz w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie do 31 sierpnia w roku przyznawania Nagrody – w przypadku pracy magisterskiej. W sytuacjach nadzwyczajnych współprzewodniczący Kapituły decydują o przesunięciu terminów i podają tę decyzję do publicznej wiadomości.

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Tymienieckiego dla autorów najlepszych prac, magisterskiej i licencjackiej, napisanych i obronionych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu