Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy

Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy może się poszczycić ponad stuletnią tradycją. Zostało założone przez Wiesławę Knapowską i Augustyna Cichowicza 3 października 1919 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Przez lata gromadziło studentów pasjonujących się historią. Nawet podczas II wojny światowej nie zaprzestało swojej działalności. Funkcjonowało wówczas w tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Przez struktury Koła przewinęło się wielu późniejszych historyków. Do teraz SKNH odgrywa dużą rolę w kształtowaniu nowych pokoleń badaczy. W struktury Koła wchodzą różnego rodzaju sekcje tematyczne. Członkowie SKNH biorą udział nie tylko w poznańskim życiu akademickim, lecz także ogólnopolskim. Koło oraz jego Sekcje organizują objazdy naukowe, konferencje oraz wydarzenia popularnonaukowe. Poza rozwojem naukowym SKNH stwarza pole do poznania wartościowych ludzi i zawarcia przyjaźni na całe życie.

Jeśli interesujesz się historią zapraszamy do nas! Rozwijaj swoje pasje w Studenckim Kole Naukowym Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy!

Patron Koła

Patronem Koła jest wybitny polski historyk-mediewista, profesor Gerard Labuda. Ów badacz jest jedną z istotniejszych postaci poznańskiego środowiska akademickiego. W latach powojennych w znacznym stopniu przyczynił się do odbudowy akademickiej humanistyki w Poznaniu. Wydał wiele ważnych prac z zakresu średniowiecza oraz historii Pomorza. Łącznie opublikował ponad 2000 prac, w tym ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów. Był również nauczycielem kolejnych pokoleń badaczy.

Opiekun SKNH UAM

Prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski

Zarząd Koła Naukowego Historyków w roku akademickim 2020/2021

 • Izabela Janicka – Prezes
 • Mateusz Kanak – Wiceprezes
 • Stanisław Grottel – Sekretarz
 • Paulina Jaśniak – Redaktor Naczelna Czasopisma „Nasze Historie”
 • Artur Bagdasarian – Koordynator Strony Internetowej Koła

Komisja Rewizyjna SKNH UAM w roku akademickim 2020/2021

 • Ivo Werwicki – Przewodniczący
 • Maciej Binek
 • Wiktor Stypczyński

Spis Sekcji SKNH UAM działających w roku akademickim 2020/2021

W nawiasach kwadratowych przewodniczący z roku akademickiego 2019/2020.

Amici Antiquitatis
Przewodniczący: Sara Karpik

Sekcja Archiwistyczna
Przewodniczący: Grzegorz Piątek

Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii
Przewodniczący: Marta Włodarczyk

Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii
Przewodniczący: Marta Włodarczyk

Sekcja Historii Dalekiego Wschodu
Przewodniczący: Michał Mizerski

Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII wieku
Przewodniczący: Stanisław Grottel

Sekcja Historii Polski XX wieku
Przewodniczący: Joanna Przybylska

Sekcja Historiografii Średniowiecznej
Przewodniczący: Konrad Maik

Sekcja Myśli i Kultury Politycznej
Przewodniczący: Artur Klimaszewski

Sekcja Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa
Przewodniczący: Piotr Dyżlą

Sekcja Orientalistyczna
Przewodniczący: Bartosz Smoczyk

Sekcja Studentów Historyków Wojskowości
Przewodniczący: Wiktor Stypczyński

  Statut SKNH

  Obwiązujący od 1 lutego 2020 r.

  Deklaracja członkowska

  Deklarację należy dostarczyć do Przewodniczącego Sekcji, do której kandydat pragnie się zapisać. Później zostanie ona przekazana Zarządowi Koła.

  Plan prac Sekcji na dany rok akademickim

  Po wybraniu Zarządu Sekcji na początku roku akademickiego, nowy przewodniczący musi przedłożyć plan prac Zarządowi Koła w terminie wyznaczonym przez Prezesa Koła.

  Sprawozdanie z działalności Sekcji w danym roku akademickim

  Przewodniczący Sekcji są zobowiązani do złożenia sprawozdania po upływie roku akademickiego, do końca listopada każdego roku.

Skład redakcjiPaulina Jaśniak – Redaktor Naczelna

Regulamin

Zasady przygotowywania tekstów

Oświadczenie autora tekstu

Kontakt
Mail: nhistorie.czasopismo@gmail.com