I rok studiów: wybór specjalności na kierunku historia w roku akademickim 2020/21

WYBÓR SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU HISTORIA: I rok studiów I i II stopnia

Zgodnie z zasadami rekrutacji wprowadzonymi od roku akademickiego 2020/21, studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunku HISTORIA są zobowiązani do wyboru specjalności od drugiego semestru 2020/21.

Wyboru specjalności dokonuje się poprzez system rejestracji na przedmiot pod nazwą "Deklaracja wyboru specjalności". Odpowiedni kod do rejestracji generowany jest odrębnie w każdym roku akademickim.

Po zakończeniu wyboru specjalności, celem sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia, wszystkie osoby, które dokonały wyboru, otrzymują automatycznie warunkowe zaliczenie 1. semestru i zostają przeniesione na semestr 2. odpowiedniej specjalności. 

Po zakończeniu sesji zimowej Studenci, które pomyślnie zaliczą 1. semestr otrzymują "normalne" zaliczenie etapu i rozpoczynają 2. semestr. Pozostali Studenci (zależnie od sytuacji) zostają albo skreśleni z listy studentów z racji niezaliczenia sesji, albo ją przedłużą czy wystąpią z wnioskiem o warunkowe powtarzanie przedmiotu.

WYKAZ SPECJALNOŚCI - studia licencjackie:

  • historia ogólna (bez specjalności) 
  • nauczycielska (tylko dla studentów kontynuujących tę specjalność po I stopniu studiów) 
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 
  • mediewistyka 
  • polityka i media w dziejach 
  • historia wojskowości 
  • kultura klasyczna 

    UWAGA!!! specjalność NAUCZYCIELSKĄ na studiach magisterskich mogą wybrać jedynie ci studenci, którzy wcześniej ukończyli specjalność NAUCZYCIELSKĄ lub kierunek HUMANISTYKA W SZKOLE na studiach licencjackich. Tylko pięcioletnie studia (3 + 2) na specjalności NAUCZYCIELSKIEJ dają możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania historii w szkole podstawowej i średniej.