I rok studiów: wybór specjalności na kierunku historia w roku akademickim 2020/21

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku obu stopni poświęcone wyborowi specjalności od 2. semestru odbędzie się 8 stycznia 2021 r., godz. 13.00 na MS TEAMS w zespole wykładu "Wprowadzenie do specjalności". Zapraszamy!
Link do spotkania
WYBÓR SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU HISTORIA
Zgodnie z zasadami rekrutacji wprowadzonymi w bieżącym roku akademickim, studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunku HISTORIA są zobowiązani do wyboru specjalności od drugiego semestru 2020/21. Wybór specjalności będzie dostępny jako rejestracja na przedmiot pod nazwą "Deklaracja wyboru specjalności" i kodzie 18-Deklaracja-11h2, który znajdować się będzie w grupie o nazwie "Deklaracja wyboru specjalności" i kodzie 18DLDU-2021-DS-11.
Wyboru specjalności będzie można dokonać od 18.01.2021 godz 6:00 do 28.01.2021 godz. 23.59. Po zakończeniu wyboru specjalności, celem sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia, wszystkie osoby, które dokonały wyboru otrzymają automatycznie warunkowe zaliczenie 1. semestru i zostaną przeniesione na semestr 2. odpowiedniej specjalności. 
Po zakończeniu sesji zimowej osoby, które pomyślnie zaliczą 1. semestr otrzymają "normalne" zaliczenie etapu i rozpoczną 2. semestr. Pozostałe osoby (zależnie od sytuacji) zostaną albo skreślone z listy studentów z racji niezaliczenia sesji, albo ją przedłużą czy wystąpią z wnioskiem o warunkowe powtarzanie przedmiotu.

Termin rejestracji na zajęcia po zapisaniu się na wybraną specjalność: od 18.02.2021 godz 6:00 do 27.02.2021 godz. 23.59.

WYKAZ SPECJALNOŚCI - studia licencjackie:
 • historia ogólna (bez specjalności)
 • historia nauczycielska
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • mediewistyka
 • polityka i media
 • wojskowość 
 • historia ogólna (bez specjalności)
 • nauczycielska (tylko dla studentów kontynuujących tę specjalność po I stopniu studiów)
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • mediewistyka
 • polityka i media
 • wojskowość
 • kultura klasyczna
UWAGA!!! specjalność NAUCZYCIELSKĄ na studiach magisterskich mogą wybrać jedynie ci studenci, którzy wcześniej ukończyli specjalność NAUCZYCIELSKĄ i kierunek HUMANISTYKA W SZKOLE po studiach licencjackich. Tylko pięcioletnie studia (3 + 2) na specjalności NAUCZYCIELSKIEJ dają możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania historii w szkole podstawowej i średniej.