drZuzanna Jaśkowska-Józefiak

Obszar zainteresowań badawczych:

Archiwa zagraniczne, w tym przede wszystkim archiwa krajów hiszpańskojęzycznych

Archiwa uniwersyteckie

Archiwoznawstwo

Funkcja edukacyjna archiwów i sposoby popularyzacji zasobu

Wybrana Bibliografia:

Monografie:

Jaśkowska-Józefiak Z. Archiwa Uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób, działalność, Poznań 2019.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

Jaśkowska Z., Archiwa Uniwersytetu w Saragossie: historia, zasób, organizacja, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, t. XV (2012), s. 113-129.

Jaśkowska Z., Hiszpańskie archiwa w sieci – Portal de Archivos Españoles (PARES), „Archiwista Polski”, nr 2(70)/2013, s. 7-14.

Jaśkowska Z., Spuścizna prof. Marii Paradowskiej w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. I (2014), s. 21-28.

Jaśkowska Z., Źródła do badań dziejów i organizacji archiwów najstarszych hiszpańskich uniwersytetów na przykładzie archiwum Uniwersytetu w Saragossie [w:] Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku, Poznań 2014, s. 13-23.

Jaśkowska Z., Hiszpańska sieć archiwalna: historia i organizacja, „Archiwista Polski”, nr 1(81)/(2016), s. 7-15.

Boksa M., Jaśkowska-Józefiak Z., Listy Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) do Adama (1875-1965) i Marii (1877-1952) Wrzosków z 1936 roku (ze spuścizny Adama Wrzoska w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu), Przegląd Archiwalno-Historyczny, t. III (2016), s. 213-224.

Jaśkowska-Józefiak Z., Kwestia "korytarza suwalskiego" w świetle materiałów z polskiej prasy: lata 2001-2002, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. IV (2017), s. 127-139.

Jaśkowska-Józefiak Z., Współpraca archiwistów jako sposób samokształcenia na przykładzie wybranych organizacji i stowarzyszeń archiwalnych Hiszpanii [w:] Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2017), s. 75-85.

Jaśkowska-Józefiak Z., Wybuch II wojny światowej oczami hiszpańskiej prasy [w:] Historia a media. Studium selektywne, red.: D. Domaszewska, T. Sińczak, M. Zmudziński, Instytut Promocji Historii Sp. z o.o. (2017), s. 17-35.

Jaśkowska-Józefiak Z., Łysakowska A., Archivists without Frontiers: 20 years of the activity for the preservation of the international documentaty heritage, „Folia Toruniensia”, t. 18 (2018), s. 133-149.

Jaśkowska-Józefiak Z., Metodyka opracowania dokumentacji w Hiszpanii na przykładzie Portalu Archiwów Hiszpańskich (Portal de Archivos Españoles), [w:] Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby, red. I. Mamaczak-Gadkowska, Poznań 2019.

Jaśkowska-Józefiak Z., Józefiak P., Wkład archiwistów poznańskich w rozwój archiwistyki polskiej, [w:] 100 lat polskich archiwów, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2020, s. 2015-2018.

Pełnione funkcje:

Redaktor prowadzący „Przeglądu Archiwalno-Historycznego”

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej WH UAM

Członek Komisji Rekrutacyjnej WH UAM

Członek zespołu ds. progresji studentów Wydziału Historii UAM

Opiekun Studenckiego Koła Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu

Opiekun Sekcji Archiwalnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy

Inne:

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Członek Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda dla młodego archiwisty im. prof. Stanisława Nawrockiego dla wybitne zasługi w pracy archiwalnej (2020)

II miejsce za najlepszą pracę magisterską z zakresu archiwistyki organizowaną przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu (2012)