prof. UAM dr hab.Zbigniew Pilarczyk

- historia fortyfikacji;
- historia harcerstwa;
- historiografia wojskowa;

- historia Średniowiecza;
- historia wojskowości staropolskiej;
- historia fortyfikacji;

- Wpływ budownictwa militarnego na kształtowanie przestrzeni urbanistycznej Poznania od X do końca XIX wieku;

- Cechy obronne siedzib szlacheckich w Polsce w XVI i XVII wieku;

- Historia harcerstwa wielkopolskiego 1912-2007;