prof. UAM dr hab.Witold Tyborowski

Historia Mezopotamii w 3. i 2 tys. przed Chr.

Społeczeństwo, prawo i gospodarka Babilonii okresu starobabilońskiego (1. poł. II tys. przed Chr.)

Ewolucja struktur politycznych starożytnej Mezopotamii

Dzieje Izraela czasów Starego Testamentu

Šēp-Sîn, a private businessman of the Old Babylonian Larsa, Welt des Orients 33 (2003), 68-88

Aspects of the Economic and Family Life of the nadītu Women in the Old Babylonian Period, Palamedes 3 (2008), 17-33

The Daughters of the Kings of Babylon and their Role in the Old Babylonian Economy and Society, w: Who was King? Who was not King? The Rulers and the Ruled in the Ancient Near East; Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i., 2010, s. 59-70

New Tablets from Kisurra and the Chronology of Central Babylonia in the Early Old Babylonian Period, Zeitschrift für Assyriologie 102 (2012), s. 245-269.

Monografia: Złoto Mezopotamii. Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilońskiego, Poznań 2015, 635 ss

Prawa Hammurabiego. Dīnāt mīšarim, Poznań 2019, 176 ss