prof. dr hab.Waldemar Łazuga

Obszary zainteresowań badawczych:

Historia Polski i powszechna XIX i XX w.;
Historia Europy Środkowej, Austro – Węgier i Galicji;
Konserwatyzm, liberalizm, socjalizm;
Biografistyka;
Myśl i kultura polityczna dawna i współczesna;
Edukacja historyczna.

Wybrana bibliografia:

Michał Bobrzyński: Myśl historyczna a działalność polityczna, Warszawa 1982 (trzy wydania – drugie i trzecie zmienione, pt.: Ostatni stańczyk – portret konserwatysty; Poznań brw., Toruń 2005).
Janusz Pajewski: Przeszłość z bliska, Warszawa 1983 (wstęp i opracowanie).
„Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895 – 1897, Poznań 1991.
Gabriel Narutowicz: Pierwszy Prezydent Rzeczpospolitej (wespół z Januszem Pajewskim), Warszawa 1993.
Profesor. Rzecz o Januszu Pajewskim, Poznań 1997.
Historia Powszechna. Wiek XIX, Poznań 1999 (kilka wznowień).
Rzeczy większe i mniejsze, Poznań 2002.
Znany – nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim, Poznań 2005.
Kalkulować… Polacy na szczytach c. k. monarchii, Poznań 2013 (wznowienie 2020).
Okiem stańczyka, Poznań 2017.
Portret rodziny – z herbem – we wnętrzu, Poznań 2019.
Galicja jako „polski” mit, [w:] Mit Galicji, red. J. Purchla, W. Kosa, Ż. Komar. M. Rydiger  W. M. Schwarza,  Kraków 2014, s. 107-113.
Duchowa stolica 1794-1918, [w:] Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka, red. J. Purchla, J. Ziętkiewicz-Kotz, Kraków 2018, s. 382-400.

Pełnione funkcje:

Kierownik Zakładu Myśli i Kultury Politycznej Wydziału Historii UAM.
Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Szkolnej.
Główny Ekspert projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Inne:

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Członek Międzynarodowej Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury (Kraków).
Członek Rady Programowej Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Wrocław).
Członek Rady Nadzorczej Tygodnika Powszechnego.
Przewodniczący Dorocznego Konkursu Dziennikarskiego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.
Członek kapituły Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego UMWW.
Członek Rady Mentorów przy Prezydencie Miasta Poznania.
Członek Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.
Członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
publicystyka na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki” i innych.
Za książki wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Rektora UAM, a także nagrodą Clio, nagrodą im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, nagrodą Józefa Łukaszewicza i nagrodą Konkursu Dziennikarskiego „Znak dobra”.
Odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Medalem Wojewody Wielkopolskiego im. Witolda Celichowskiego, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem Labor Omnia i godnością Lidera Pracy Organicznej. Kawaler Krzyża Oficerskiego.
Członek Rady Naukowej czasopisma "Galicja. Studia i Materiały".
Członek Rady Programowej Muzeum im. Książąt Lubomirskich, Oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Wystąpienia internetowe:
Poznańskie Archiwum Historii Mówionej, Wspomnienia. Profesor Pajewski kochał różnych bogów (2019), http://historiamowiona.poznan.pl/relacje/waldemar-lazuga/, [online] [dostęp 2020-12-16].
Wielkopolska i jej tożsamość; projekt Witaj w Polsce https://www.youtube.com/watch?v=_zWjO1qmqM0 [dostęp 2020-12-16]
Czy realizm polityczny jest w Polsce możliwy? Wykład mistrzowski wygłoszony podczas 48 Sympozjum Naukowego GAP w Zawierciu, 25-27.01.2019, https://www.youtube.com/watch?v=URwjtQWnfdM, [online] [dostęp 2020-12-16].
Debata Galicyjska: dyskusja towarzysząca wystawie "Mit Galicji", 14 października 2014, MCK Kraków, https://www.youtube.com/watch?v=51UHsTIN3H0, [online] [dostęp 2020-12-16].