drTomasz Falkowski

1. Zainteresowania badawcze:

- metodologia historii

- historia historiografii

- historia nauki

- współczesna humanistyka francuska

2. Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Dyskurs historii nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 280.

Foucault. Historiozofia zdarzenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 178.

Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2013, ss. 389.

Artykuły (wybór):

(współ. Helena Ostrowicka) Ethicalisation of Higher Education Reform: The Strategic Integration of Academic Discourse on Scholarly Ethos, „Educational Philosophy and Theory” 2020, Online First, s. 1-13, DOI: https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1740684

O sztuce dyplomacji we współczesnej filozofii i historii nauk, „Rocznik Antropologii Historii”, 11 (2018), s. 283-295.

Cztery tezy o historii historiografii, „Historia@Teoria”, 1 (3) (2017), s. 159-167.

Pochwała donkiszoterii, czyli o tym, co strukturalizm wniósł i wciąż może wnieść do historii, „Praktyka Teoretyczna”, 4(22) (2016), s. 88-104.

The Musician Paradigm: Foucault as the Man without Qualities, „Kritikos - an international and interdisciplinary journal of postmodern cultural sound, text and image”, 12 (2015), s. 1-16.

Wymazywanie mediacji. O Nadziei Pandory Brunona Latoura, Praktyka Teoretyczna, 11 (2014), s. 233-247.

Pojęcie interwizualności w badaniach historycznych, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, XVII (2014), str. 27-37.

Blaski i cienie reprezentacji historycznej, „Rocznik Antropologii Historii”, t. 3/2013, s. 101-119.

Przekłady (wybór):

Maurice Blanchot, Przestrzeń literacka, PWN, Warszawa 2016, ss. 348 (przekład i posłowie).

Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce, wstęp M. Forycki, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, ss. 299 (przekład i redakcja naukowa).

Marc Ferro, Kino i historia, PWN, Warszawa 2011, ss. 292.

Paul Veyne, Foucault rewolucjonizuje historię, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 99.

3. Działalność naukowo-organizacyjna:

- 2015 - 2019 - członek zespołu badawczego w ramach projektu SONATA BIS 4 NCN pt. „Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, kierownik dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW (DEC-2014/14/E/HS6/00671)

- członek Zespołu ds. Absolwentów Wydziału Historii UAM

- członek redakcji czasopisma „Rocznik Antropologii Historii”

- członek redakcji czasopisma „Historia@Teoria”

- członek Towarzystwa Historiograficznego

- członek Komisji Teorii Historii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN