prof. UAM dr hab.Sebastian Paczos

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień kultury i myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX-wiecznej myśli konserwatywnej oraz problematyki dziejów instytucji politycznych.

Monografie:

S. Paczos, Państwo i naród w myśli politycznej polskich konserwatystów do 1939 roku, Avalon, Kraków 2009, s 335.

S. Paczos, Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764 – 1843) Wybór pism, (Wydawnictwo PTPN), Poznań 2012, s. 525.

Sebastian Paczos, Jan Bobrzyński – portret polityczny, (2018), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, ss. 407.

Artykuły:

S. Paczos, (2009), Konserwatyzm jako szkoła realistycznego myślenia o polityce [w:] "Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku", (red.) T. Sikorski, A. Wątor, Wydawnictwo Zapol, s. 43-55.

S. Paczos, (2012), Idealizm i realizm polityczny - dwa typy moralności politycznej, [w:] Wartości w świecie polityki, (red.) J. Miluska, Wydawnictwo Poznańskie, s. 67-76.

S. Paczos, (2012), Spuścizna po Józefie Kalasantym Szaniawskim w zbiorach Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów i Archiwum Prowincji Polski Południowej w Krakowie, [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, (red.) A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, t. 1, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, s. 115-158.

S. Paczos, (2013), Typ przywództwa w partii prawicowej na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, (red.) M. Hartliński, „ Forum Politologiczne” T.25. Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 207-228.

S. Paczos, (2014), Refleksie na temat narodu  i państwa w polskiej myśli politycznej, „Historia Slavorum Occidentis”, nr 2 (7), s. 63-89.

S. Paczos, (2015), Przyczynek do charakterystyki koncepcji gospodarczych Jana Bobrzyńskiego, „Polish Biographical Studies, nr 3, s. 33-55

S. Paczos, (2017), Historical reminiscences in party programmes and public utterances of the leaders of Polish political parties after 1989. The case of Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość), „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 103-113.

S. Paczos, (2018), Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej w dobie kryzysu, „Przegląd Zachodni” nr 1/2018, s. 49-62.

Redakcje:

Sebastian Paczos,  W. Łazuga, (2010), Poznań-Szczecin-Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony”, (redakcja), Kraków, s. 475.

Sebastian Paczos, R. Rosicki, E. Jurga-Wosik, (2014), W poszukiwaniu polityczności, (redakcja), Poznań, s. 209.

Sebastian Paczos, W. Łazuga, (2015), Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, (redakcja), s. 430. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współredakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 50%.

Sebastian Paczos, Urszula Kowalska–Nadolna, (2018) Pół wieku współpracy - na tropach poznańsko-breńskich kontaktów naukowych i kulturalnych. W 50 rocznicę podpisania umowy partnerskiej między miastami. Poznań, s. 2

Członek zespołu ds. klas patronackich

Koordynator ds. kształcenia zdalnego

Członek Rady Dyscypliny Historia