dr hab.Ryszard Wryk

Obszary zainteresowań badawczych:

Ruch sportowy na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu, ruch olimpijski, sport polski w latach drugiej wojny światowej, najnowsze dzieje Wielkopolski, biografistyka.

Wybrana bibliografia:

Akademicki Związek Sportowy 1908-1939, Poznań 1990

ss. 422 [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]

Straty osobowe Akademickiego Związku Sportowego w latach II wojny światowej 1939-1945, Poznań 1991, ss. 117 [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu].

Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków, Poznań 2006, ss. 462 [Wydawnictwo Poznańskie].

Zarys działalności Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-1949, Poznań 2007, ss. 298 [Dom Wydawniczy Rebis].

90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 176, [Dom Wydawniczy Rebis].

Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012, ss. 252 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje].

Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949, Poznań 2014, ss. 327 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje].

Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015, ss. 687 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje].

Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej, Poznań 2016, ss. 284 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje].

Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018, Poznań 2018, ss. 367 [Wydawnictwo Miejskie Posnania].

100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019, Poznań 2019, ss. 170 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje].

Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019, Poznań 2020, ss. 536 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje].

Akademicki Związek Sportowy 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, wybór i opracowanie Ryszard Wryk, Poznań 1985, ss. 503 [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu].

Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, wybór i opracowanie Ryszard Wryk, Poznań 2009, ss. 637 [Wydawnictwo Poznańskie].

Sport polski w cieniu swastyki. Szkic historiograficzny, „Przegląd Zachodni” 2018 Nr 4, s. 7-34.

Poznańska Biblioteka Niemiecka z perspektywy wydawcy, w: Sąsiedztwo zobowiązuje… 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka, Poznań 2019, s. 329-359.

Narodziny ruchu olimpijskiego w Polsce, w: Olimpizm polski. Na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pod red. Józefa Lipca, Kraków-Warszawa 2019, s. 39-56.

Polish sport under the shadow of the swastika. A historiographie sketch, “Przegląd Zachodni” 2019, Special Issue, s. 255-282.

Pełnione funkcje:

wiceprezes Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu

Inne:

Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, członek honorowy Akademickiego Związku Sportowego, Przewodniczący Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania,

Wyróżnienia:

Złoty Wawrzyn Olimpijski (2016), Srebrny Wawrzyn Olimpijski (2008), Brązowy Wawrzyn Olimpijski (2012).