drRomuald Rydz

magister: 1991 r.

doktor: 2003 r.

Historia myśli politycznej. Historia ruchów rewolucyjnych w epoce nowożytnej i w XIX wieku. Przemiany cywilizacyjne w atlantyckim obszarze kulturowym.

* Historia powszechna XIX wieku.

* Historia życia codziennego

* Historia idei politycznych

2005/2006 American Polish Fellowship, University of Notre Dame, IN, USA

Edmund Burke na ścieżkach wolności, Poznań 2005.

Kościół katolicki wobec rewolucji niepodległościowych i rozpadu hiszpańskiego imperium w Ameryce, w: Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Colloquia Disputationes, t. 13. red. Paweł zając, Poznań 2009,

Waldemar Gurian – prekursor badań nad totalitaryzmem, w: Monteskiusz - Res Politica et Historica 2010

Głos w dyskusji panelowej, Debata o książce Timothy Snydera pt: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Sensus Historiae, Studia interdyscyplinarne, vol.V (2011/4)

Fotografia prasowa „Fotografia na łamach Przeglądu Sportowego jak źródło poznania historii polskiego sportu w okresie międzywojennym”, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Poznań 2012