prof. UAM dr hab.Rafał Galuba

Obszar zainteresowań badawczych:

Prawo archiwalne, Kancelaria współczesna, Administracja elektroniczna, Historia ustroju państwa polskiego od 1918 r.. Ochrona informacji niejawnej

Wybrana bibliografia:

Zarządzanie niejawnymi materiałami archiwalnymi w archiwach państwowych, [w:] Współczesna dokumentacja. Współczesne archiwa, pod. red. I. Mamczak-Gadkowskiej, K. Stryjkowskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 119-145.

Archiwa organizacji pozarządowych w polskim prawie archiwalnym, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, pod. red. T. Czarnoty, M. Konstankiewicza, NDAP, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 29-49.

Terminologia związana z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną w polskim prawie, [w:] Bellicum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, pod red. K. Kopińskiego i J. Tandeckiego, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2016, ss. 125-153.

Nowe funkcje archiwów państwowych w polskim prawie archiwalnym, [w:] Nowe funkcje archiwów, pod. red. I. Mamczak-Gadkowskiej, K. Stryjkowskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 49-65

Pełnione funkcje:

Członek Rady Dyscypliny Historia