drRafał Dobek

Kierunki badawcze: historia Francji XIX wieku, historia myśli politycznej XIX i XX wieku. Interesuje mnie przede wszystkim historia Francji po roku 1830, czyli historia monarchii lipcowej, II Republiki oraz II Cesarstwa. Niezwykle ciekawa wydaje się zwłaszcza historia społeczna tego okresu: zmiany polityczne, techniczne i gospodarcze pociągające za sobą wyjątkowo szybkie przemiany społeczne, obyczajowe i intelektualne. Jednocześnie zajmuję się historią myśli politycznej, również przede wszystkim francuskiej. Interesuje mnie zarówno myśl lewicowa – socjalistyczna czy anarchistyczna (np. P.-J. Proudhona) – jak i prawicowa (np. F. Guizota).

Monografie:

- Raymond Aron – dialog z historią i polityką, Poznań 2005;

- Pierre – Joseph Proudhon, Poznań 2013;

- Paryż, 1871, Poznań 2013.

Opracowania popularnonaukowe:

- R. Dobek, P. Lisiewicz, S. Zasada Poczet polityków wszechczasów, Poznań 2008;

Artykuły i teksty pokonferencyjne:

- Proudhon i proudhoniści z Komuny Paryskiej 1871 roku, [w:] „Studia z dziejów polskiego anarchizmu”, E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki (red.), Szczecin 2011.

- Polacy w Komunie Paryskiej 1871 roku, [w:] „Lewica polska. T. II. Działalność”, E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor (red.) Wrocław 2012.

- Polacy i francuskie rewolucje 1848 i 1871 roku, [w:] „Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów”, J. Orzeł, M. Mróz (red.), Toruń 2012.

-”Danton”” d’Andrzej Wajda – drame des révolutionnaires françis, drame des révolutionnaires polonais, [w:] „Fiction de l’Histoire. Formes et imaginaires de la rupture”, Z. Przychodniak, P. Śniedziewski (red.), Poznań 2012.

- Sojusz tronu z ołtarzem we Francji w okresie Burbonów (1815-1830) i II cesarstwa (1852-1870), [w:] „Od rewolucji francuskiej do nowej ewngelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci”, P. Zając OMI (red.), Poznań 2012.

- Témoignages de la Semaine Sanglante (1871). Quand l’incompréhensible arrive, [w:] „Vivre l’histoire”, C. Trotot, M. A. Soubbotnik (red.), Strasbourg 2013.

Opiekun II roku 2-letnich uzupełniających studiów stacjonarnych Historii.