prof. UAM dr hab.Radosław Tarasewicz

W badaniach koncentruję się głównie na życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców Babilonii w I tysiącleciu przed Chrystusem. Dotyczy to przede wszystkim roli i znaczenia zwierząt w gospodarce starożytnej Babilonii. Owocem tych badań były rozprawa magisterska oraz doktorska, które dotyczyły roli zwierząt w gospodarce instytucjonalnej, świątynnej. Obecnie przygotowuję monografię poświęconą roli zwierząt w gospodarce prywatnych przedsiębiorców działających na terenie Babilonii.

Liczne studia i kwerendy w Muzeum Brytyjskim w Londynie zachęciły mnie również do poszerzenia kręgu moich zainteresowań o badania nad prywatnymi archiwami mieszkańców Babilonii. Efektem tego będzie publikacja tekstów z Ur (Archiwum Imbija) oraz Babilonu (Archiwum Ira’nni). Ponadto, realizuję dwa inne projekty. Pierwszy dotyczy kultu przedmiotów należących do bóstw, w tym przede wszystkim boskiego rydwanu. Drugi, porusza kwestię ofiar składanych ze zwierząt babilońskim bóstwom. Ten ostatni projekt realizowany jest wspólnie z prof. dr hab. Stefanem Zawadzkim.

2003: “YOS 6, 141: the account of bird-keepers from Eanna Temple at Uruk”, NABU 2003

2005: “New data concerning qīpu Sippar”, NABU 2005

2009: “Bird breeding in Neo-Babylonian Sippar, KASKAL 6 (2009)

2011: “The syllabic writing of the month addaru” NABU 2011

2012: “A new data on the sidru-offering in Neo-Babylonian Sippar” IRAQ 74 (2012)

2012: “On ḫazannu in the Neo-Babylonian and Persian periods” Palamedes 7 (2012)

2012: Pozycja prawna babilońskiej kobiety [W:] A. Jakuboszczak i P. Matusik (red.), Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, Instytut Historii UAM, Poznań

2012: Nowobabilońskie archiwa z Ur [w:] A. Jakuboszczak, P. Matusik i M. Zwierzykowski (red.), Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. T.1], Poznań

Przewodniczący Zespołu ds. kontaktu z absolwentami Instytutu Historii UAM

2009: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

2005-2008: grant własny Komitetu Badań Naukowych

2009: stypendium Fundacji Lanckorońskich

2010: stypendium w ramach programu Kwerenda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2012: stypendium Fundacji Lanckorońskich

2013-2016: grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS (grant wspólnie realizowany z Prof. dr hab. Stefanem Zawadzkim)